„Iedvesma ir interpretācijas pamats“ – tā ir uzskatījis Maestro Jānis Dūmiņš, un tieši iedvesma ir arī kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu ziedi“ dzīvinošais spēks.

Tas ir radošuma, spontānas līdzdarbošanās un apgarotības mirklis,  kas atraisa negaidītu enerģiju un ļauj izpausties pārsteidzošai talantu daudzveidībai.

Gluži kā Mežaparka estrādei pārveļas dziedātāju gavilējošas sajūsmas vilnis, tā Dziesmu ziedi ir sākuši savu ritumu ap pasauli, ietverot dalībniekus dziedējošas sirsnības aurā un sastopoties gara iespēju laukā – uzsver kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu ziedi“ mākslinieciskā vadītāja Ilze Dūmiņa.

Šādā radošuma pilnā atmosfērā 3. oktobrī 300 dziedātāji kopā ar klausītājiem Baldonē, Garkalnē, Līgatnē, Lubānā un Tbilisi, vienlaicīgi sadziedoties multimediālā kopdziedāšanas akcijā “Dziesmu Ziedi”, svinēja diriģenta Jāņa Dūmiņa dienu.

Par gaidāmo improvizāciju un līdzdarbošanos no pirmajiem mirkļiem liecināja pasākuma neierastais formāts, kurā dziedātāji un klausītāji atradās zālē. Akcija sākās ar dalībnieku dinamisku priekšnesumu virteni, kura noslēdzās ar kolektīvu vadītāju, uz vietas, reālajā laikā radītu priekšnesumu un turpinājās ar visu klausītāju iesaisti pasākuma kopkora izveidē. Svētku domas un pasākuma dinamiku izcili uzturēja Edīte Zaube un Ģirts Kolāts.

Spožu dzirksti piešķīra dalībnieku plašā paaudžu pārstāvniecība un mākslinieciskās darbības formu dažādība – Rudītes Kolātes vadītā Lubānas kultūras nama jauktā vokālā ansambļa „Naktsputni“ un Līgas Grāveres vadītās folkloras kopas „Lubāna“ saviļņojošie priekšnesumi. Īpašus mirkļus sagādāja Romāna Rezgala apgarotais priekšnesums. Attālumu starp Latviju un Gruziju dzēsa Gruzijas neredzīgo biedrības kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Lira“ un Gruzijas sieviešu folkloras kopas “Nanina” priekšnesumi tiešsaistē.

Aizraujošus mirkļus radīja pārsteiguma viesa – Olimpiskā čempiona bobslejā Jāņa Ķipura muzikālie priekšnesumi un dialogs ar auditoriju.

Visu pasākuma norises vietu kopību ļāva sajust savstarpējā saziņa tiešsaistē.

Tradicionāli kopdziedāšanas akcija „Dziesmu ziedi“ notiek 30. martā - diriģenta, profesora Jāņa Dūmiņa dzimšanas dienā, nosauktā par Jāņa Dūmiņa Dienu, vai šim datumam tuvākajā sestdienā.

Šogad akcija noritēja Baldones kultūras centrā, Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi“, Līgatnes Kultūras namā, Lubānas pilsētas klubā, Gruzijas neredzīgo biedrības kultūras centrā un Gruzijas sieviešu folkloras kopas “Nanina” dalībnieces mājā, Tbilisi.

Akcijā sadziedājās Kultūras centra „Berģi“ senioru vokālais ansamblis „Strauts“ un bērnu vokālais ansamblis „Skudriņas“, Garkalnes Katoļu draudzes koris, vokālais ansamblis „Cantemus“ un košais soprāns Cira Tolordava – Garkalnē; Baldones novada domes jauktais koris „Tempus“ un tradicionālās dziedāšanas grupa „Saucējas“ – Baldonē; izcilais akordeonists Kaspars Gulbis, Cēsu kultūras un tūrisma centra jauktais koris „Wenden“ un Amatas novada vīru koris „Cēsis“ – Līgatnē; Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni“, folkloras kopa „Lubāna“ un Lubānas vidusskolas audzēknis Romāns Razgalis – Lubānā; Gruzijas neredzīgo biedrības kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis „Lira“ un Gruzijas sieviešu folkloras kopa “Nanina”.

Visu kopdziedāšanas akcijas „Dziesmu ziedi“ dalībnieku vārdā izsakām pateicību akcijas moderatoriem Edītei Zaubei un Ģirtam Kolātam, Rudītei Kolātei, Līgai Grāverei, Lubānas kultūras nama direktorei Velgai Puzulei, Uģim Meieram un Andrim Stoļeram par atbalstu un ieguldīto darbu pasākuma rīkošanā.

Jaunākie notikumi

21
Jūn
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

21
Jūn
Upes mala estrādes rajonā

23
Jūn
Radīsim svētku sajūtu sev un citiem! Krāšņāk izrotātās automašīnas īpašnieku gaida Līgo un Jāņu dienai atbilstoša balva! Lai zaļām un jautrām domām pildītas svētku dienas!