Jaunākie notikumi

20
Mai
Meirānu tautas namā
Ieeja: 2 EUR

28
Mai
Lubānas ev. lut. draudzes baznīcā

28
Mai
Pulcēšanās pie Krasta - Sporta ielas peldētavas