Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar

 Lubānas bibliotēku e-prasmju nedēļas ietvaros organizē semināru

Pa karjeras kāpnēm ar “ē”!

 

 

27. martā Lubānas bibliotēkā plkst. 14:00.

Mērķauditorija: skolēni, jaunieši, darba meklētāji

Programmā:

"NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinātībai"

E-pakalpojumi karjeras jomā:

·    atbalsts profesionālās piemērotības,

pārkvalifikācijas un karjeras plānošanas jautājumos;

·    informācija par profesijām, izglītības iegūšanas iespējām.

·    NVA CV/vakanču portāls, darba meklēšanas iespējas un ceļi, darba tirgus tendences.

 

Ieeja brīva
23.-27.03. tiešraides

Kontaktpersona: Zane Butlere, Sabiedrisko attiecību speciāliste, t. 28389333, e-pasts: admin@lubana.lv