Visagala kapi

Šajā kapsētā atdusas Latviešu pulkvedis, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris Oskars Kalpaks, kurš neapšaubāmi ir kļuvis par leģendu un varoni visai latviešu tautai. Oskars Kalpaks ir dzimis Cēsu apriņķa Meirānu pagasta (tagad Madonas novada Ošupes pagasta) “Liepsalās”. Skolas gadi aizvadīti Visagalā un Lubānā, savukārt militārā karjera aizsākusies Irkutskā. Viņa militārie sasniegumi pakāpeniski virzīja viņu pretī 1918.gadam, kad K.Ulmaņa Pagaidu valdība viņu iecēla par Landesvēra latviešu vienību komandieri, vēlāk par pulkvedi. Rādot personīgu laba karavīra piemēru, īsā laikā O. Kalpakam izdevās izveidot patriotisku, disciplinētu un kaujas spējīgu vienību. Pulkvedis krita 1919.gada 6.marta apšaudē starp Latviešu bataljonu un vācu dzelzdiviziju pie “Airītēm”. Pulkvedi apglabāja Liepājas Ziemeļu kapos un vēlāk Kalpaka mirstīgās atliekas pārapbedīja dzimtas kapsētā Meirānu Visagalā. Pulkveža kapa pieminekli 1927. gadā izveidoja Kārlis Zāle un Arnolds Dzirklis.

Visagala kapos atdusas arī latviešu dzejnieks Jānis Gavars, kuram izdoti trīs dzejoļu krājumi. Viņš savā dzejā raksta par ļoti daudzu latviešu ikdienas dzīvi, kad kara gadi jau pagājuši, bet atmiņas joprojām saglabājušās. Dzejnieks sāka rakstīt pirmo dzeju jau Meirānu pamatskolas gados, vēlāk uzsāka mācības Lubānas vidusskolā, ko neļāva pabeigt otrā pasaules kara sākšanās. Atlikušo mužu izglītību ieguvis pašmācības ceļā. Ilgus gadus karš traucējis viņa radošajam garam un dzeju rakstīt atsāk tikai sešdesmitajos gados. Viņš bijis arī aktīvs sabiedriskais darbinieks, viņš vadīja Jāņa Zābera muzeju, Meirānu tautas namu, kā arī atbalstīja un organizēja vietējo kultūras dzīvi.

Visagala kapos atrodas piemiņas akmens novadniekiem. Tas tika atklāts 1989. gada 7. oktobrī novadnieku piemiņai. Kapakmenī iegravēti šādi vārdi: „Karā kritušajiem, nomocītajiem, tālos nezināmos svešos kapu laukos uz mūžu palikušajiem, bez vēsts pazudušajiem.” Piemiņas akmeni veidojis Andris Briezis.

Graveyard Visagals

In this cemetery a Latvian colonel was reburied, the first Latvian troops commander Oskar Kalpaks, which undoubtedly has become a legend and a hero for the whole Latvian nation. The Colonel tombstone was made in 1927 by Kārlis Zāle and Arnolds Dzirklis.

At graveyard Visagals is also buried a Latvian poet Jānis Gavars, who published three collections of poetry. He is writing his poetry about a lot of Latvians and them in their daily life, when the war years have already passed by, but the memories are still alive.

In Visagals cemetery you can find one memorial stone for persons, who lived in this area. The memorial stone was completed on October 7th, 1989. On the gravestone are words engraved: „To those who were killed and tortured in war, to those who have stayed for forever in far and unknown graveyards, and to those who are missing.” The memorial stone was made by Andris Briezis.