Domes sēde Nr. 2/28.01.2021. 

Domes ārkārtas sēde Nr. 1 /01.01.2021.Sakarā ar to, ka ārkārtas sēdē izmantoti personu, sensitīvi dati, audioieraksts nav pieejams.