Finanšu un attīstības komitejas sēde

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2021-02-22 14:00
Vieta
Komitejas sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
3. Par pašvaldībai piešķirtā finansējuma Covid – 19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai izlietojumu
4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P. Čaikovskim
5. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
6. Par novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanas jautājumiem
7. Par zemes vienības Miera iela 14A piekritību pašvaldībai un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda
8. Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu
 
 

Visi datumi

  • 2021-02-22 14:00