Aiviekstes upes krastā, dabas takā “Aiviekstes ozoli”, ir iespējams nodarboties ar aizraujošu aktivitāti- loka šaušanu mērķī. Dabas takas "Aiviekstes ozoli" sākumposmā (piekļuve no Krasta ielas, Lubānā) ir izvietoti pieci mērķi, kuros gan ar viduslaiku, akmens laikmeta, kā arī no dižkokiem veidotiem lokiem, ir iespēja pārbaudīt savu precizitāti un iejusties viduslaiku mednieku tēlā.

Katru gadu Līgo svētkos tiek rīkotas Loku šaušanas sacensības, kad precizitātē mērojas gan novada iedzīvotāji, gan mūsu novada viesi. Loka šaušana kā neatņemama sastāvdaļa ir arī dažādos sportiskos pasākumos novadā.

Biedrība "Aborieši" piedāvā iespēju lokus un bultas iznomāt, un biedrības pārstāvis Māris Valainis izstāstīs daudz interesanta, saistībā ar loka šaušanu, kā arī spēs nodemonstrēt, kā šaut  mērķī, pat no 50 m liela attāluma!

Tālrunis: 26649344 (Māris)