Atsāk darbu fizioterapeits

Ar 08.09.2020. atsāk darbu fizioterapeits. Fizioterapeita pieņemšanas laiki: pirmdiena (no plkst. 9:00 - 17:30 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 13:00 - 13:30) un katra otrā sestdiena (no plkst. 9:00 - 16:30 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 13:00 - 13:30). Pieteikšanās pa tālruni - 28374760.


Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs", Ārstniecības iestādes kods:7014-00002, ambulatorajā nodaļā piesaistītie speciālisti nodrošina norādīto ambulatoro pakalpojumu sniegšanu klientiem saskaņā ar līgumu, kas iestādei noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu.

Iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 


Ārpus darba laika neatliekamo medicīnisko palīdzību (turpmāk – NMP) var saņemt to izsaucot pa tālruni – 113.


Tuvākā ārstniecības iestāde, kur var saņemt diennakts NMP ir SIA “Madonas slimnīca” Rūpniecības ielā 38, Madonā, uzņemšanas nodaļa – 64807066.


Pieņemšanas laiki:

  ▲ Ginekologs: Anita Prušakeviča

Pirmdien no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64894115

  ▲ Ķirurgs: Andrejs Baranovskis 

Katra mēneša 2. sestdienā plkst. 9.00-13.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64894115 

  ▲ Optometrists  Mg.phys. Sergejs Petručeņa

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26340887 

  ▲ Fizikālā terapija: Dzintra Ķaune 

Pirmdien, trešdien, piektdien plkst. 8:30-11:00

Procedūru aprakstus skatīt šeit

  ▲ Dienas stacionārs: ārsts Velta Igaune, medicīnas māsa Ilona Bodniece

Uzņemšana ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu

  ▲ Fizioterapeits Māris Klaučs

Pieņem sestdienās no plkst. 9.00 - 17.30, pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 - 13.30.

Fizioterapeita pakalpojums ar ģimenes ārsta nosūtījumu 5 reizes ir bez maksas (valsts apmaksāts). Pieteikties pa t. 28374760.

Fizioterapeits pieņem Lubānas novada sociālā dienesta telpās (3.stāva zāle) Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.

FIZIOTERAPEITA MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novada, LV-4830

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis: 64894581, mob. 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894181