Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs" Ambulatorajā nodaļā piesaistītie speciālisti nodrošina norādīto ambulatoro pakalpojumu sniegšanu klientiem saskaņā ar līgumu, kas iestādei noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu.

Iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 


Ārpus darba laika neatliekamo medicīnisko palīdzību (turpmāk – NMP) var saņemt to izsaucot pa tālruni – 113.


Tuvākā ārstniecības iestāde, kur var saņemt diennakts NMP ir SIA “Madonas slimnīca” Rūpniecības ielā 38, Madonā, uzņemšanas nodaļa – 64807066.


Pieņemšanas laiki:

Ginekologs: Anita Prušakeviča

Pirmdien no plkst. 17.15 līdz plkst. 19.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.64894115

Ķirurgs: Andrejs Baranovskis 

Katra mēneša 2. sestdienā plkst. 9.00-13.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64894115 

Fizikālā terapija: Dzintra Ķaune 

Pirmdien, trešdien, piektdien plkst.8:30-11:00

Procedūru aprakstus skatīt šeit

Dienas stacionārs: ārsts Velta Igaune, medicīnas māsa Ilona Bodniece

Uzņemšana ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novada, LV-4830

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis: 64894581, mob. 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894181