Reģ. nr. 19024811706

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 29161658

Darba laiks: katru darba dienu 9.00-12.00.

Atbilstoši MK not. Nr. 60 Sarmītes Ābolas ĀP zobārstniecībā  ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu ārstniecības iestādē sniegtos zobārstniecības pakalpojumus.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, Lv-4830

Tālrunis: 29161658