No 2019.gada 1.janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī MAZNODROŠINĀTAS personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀRSNIEDZ 242,- EURO, līdzšinējo 188,- euro vietā. 

Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, t.sk. Lubānas novadā, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. 

  • Turpmāk VISAS PERSONAS, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī HIGIĒNAS UN SAIMNIECĪBAS PRECES, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem;
  • ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam VAR IZVĒLĒTIES vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk;
  • līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts JAUNS PAPILDPASĀKUMA VEIDS: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Papildus pārtikas preču komplekts* maziem bērniem vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Papildus higiēnas preču komplekts** maziem bērniem vecumā no 0 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Individuālo mācību piederumu komplekts*** bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem (ieskaitot)

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katrai personai

1 paka bērnam

1 paka bērnam

1 paka

kalendārā gada ietvaros katram bērnam

Izziņa uz 3 mēnešiem

2 pakas katrai personai

1 paka katrai personai

2 pakas bērnam

1 paka bērnam

Izziņa no 4 - 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai

Kopā 2 pakas katrai personai

Kopā 4 pakas bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

Izziņa par krīzes situāciju

2 pakas katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

2 pakas bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

*Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

**Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.

***Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Infografikas par EAFVP programmu apskatāmas un PDF formā lejuplādējamas ŠEIT.

Papildus informāciju iespējams saņemt Lubānas novada Sociālajā dienestā (t. 64894881), www.atbalstapakas.lv, www.sif.gov.lv, www.lm.gov.lv

Lubānas novada iedzīvotāji atbalsta komplektus var saņemt Lubānas novada sociālajā dienestā O.Kalpaka ielā 12, Lubānā, 101.kabinetā pie sociālās darbinieces Andras Pličas (tālrunis uzziņām 64894881). Lai saņemtu jebkuru atbalsta komplektu ir nepieciešams uzrādīt oriģinālu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņu. Bez oriģinālās izziņas atbalsta komplekti netiek izsniegti!

Atbalsta komplektus iespējams saņemt:

P. no plkst.8:30-12:30/13:00-17:00

O. no plkst.8:30-12:30-13:00-17:00

T. no plkst.8:30-12:30/13:00–17:00

 

P. no plkst.8:30-12:30

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30