Latvija attiecina īpašus piesardzības pasākumus sakarā ar koronavīrusa izplatību uz iebraucējiem no Itālijas Lombardijas un Veneto apgabaliem, Dienvidkorejas un Irānas

 

Valsts operatīvā medicīniskā komisija šī gada 24. februārī lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. No 24. februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali. 

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.:  

 • jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
 • nekavējoties jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
 • jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.  

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām: 

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,  

       vecākiem: 

 • sazināties ar ģimenes ārstu,
 • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma. 

Ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu. Ja simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti apzināt iespējamus gadījumus, kad bērni devušies ceļojumā uz vīrusa skartajām teritorijām, uz kurām noteikti īpaši pasākumi un informēt bērnu vecākus par minētajām rekomendācijām. 

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid – 19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā – www.spkc.gov.lv 

Informācija iedzīvotājiem, kā rīkoties ārkārtas situācijā 

Jāatceras, ka tīši izraisītu bioloģisku vielu izplatības gadījumā nevar būt vienotas universālas vadlīnijas rīcībai jebkurā situācijā. Svarīgi ir atcerēties vispārējos ieteikumus rīcībai, lai ikviens varētu aizsargāt sevi un līdzcilvēkus ārkārtas situācijā, atvieglojot arī palīdzības dienestu darbu. 

Tāpat jāatceras, ka ne visi saņemtie sūtījumi jāsaista ar bioterorisma draudiem, jo bioloģiskais terorisms var tikt definēts kā bioloģiska aģenta tīša izplatīšana ar nolūku izraisīt daudzu cilvēku saslimšanu un nāvi, radīt sabiedrībā apjukumu, paniku un bailes. 

Ārkārtas situācijā valsts un vietējās institūcijas sniegs precizētu informāciju, bet palīdzības un drošības dienesti noteiks situācijai atbilstošu rīcību. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā rīkoties, ja tiek izziņota trauksme (radio, televīzija, skaļruņi), tāpat arī, kur meklēt un iegūt vispārējas rīcības vadlīnijas. 

Pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu pasta sūtījumu: 

 • eļļaini, krāsaini traipi;
 • īpatnēja smaka;
 • sataustāma pulverveidīga, želejveidīga vai granulēta viela;
 • draudoši uzraksti (piemēram, "Sibīrijas mēris (Anthrax)" vai citi).  

 Piesardzīgiem aicinām būt gadījumos, kad sūtījums ir saņemts no ārvalstīm, bet sūtītājs jums nav pazīstams vai to nav iespējams identificēt. 

Ieteikumi, kā rīkoties, ja jums šķiet, ka esat saņēmis aizdomīgu pasta sūtījumu: 

 • Neaiztieciet sūtījumu vai nepārvietojiet to tālāk uz citu vietu.
 • Nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam, zvanot uz 112!
 • Ja atrodaties ēkas iekšpusē, aizveriet logus un durvis un atstājiet telpu.
 • Izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
 • Turaties atsevišķi no citiem cilvēkiem, kuri var nebūt pakļauti iedarbībai.
 • Netīriet un necentieties savākt izbirušu pulveri.
 • Ja apģērbs ir stipri sasmērēts vai bojāts, nemēģiniet to slaucīt ar birsti – aizvāciet netīrumus uzmanīgi!
 • NEVEDIET sūtījumu uz policiju! 

Kā rīkoties gadījumā, ja jums šķiet, ka notikusi saskare ar aizdomīgu bioloģisku materiālu: 

 • Saglabājiet mieru!
 • Nekavējoties informējiet glābšanas dienestus, zvanot uz 112!
 • Nepieskarieties acīm, degunam vai kādai citai sava ķermeņa daļai.
 • Ja iespējams, nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
 • Izolējiet atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei.
 • Maksimāli izvairieties no cilvēku pārvietošanās ārpus inficēšanās zonām.
 • Centieties turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus.
 • Ievērojiet policijas un glābšanas dienestu norādījumus! 

Informāciju apkopoja: 

“Lubānas novada sociālais dienests”, “Lubānas VSAC” direktore Inese Lībere

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30