Koronavīrusa COVID-19 saslimšanas izplatības mazināšanai un epidemioloģiskās drošības uzturēšanai, LŪGUMS Lubānas novada pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem sociālā dienesta klientiem vai citām personām, gadījumos, kad ir aizdomas par inficēšanās iespēju ar Covid-19, un ir nepieciešamība saņemt jebkādu sociālo palīdzību, palieciet mājās un zvaniet:

 

· par pabalstiem, pārtikas pakām un palīdzību krīzes situācijā – darba dienās sociālajai darbiniecei Andrai Pličai - tālrunis 64894881;

· par atbalstu ģimenēm ar bērniem, “Aprūpi mājās” un Asistentu pakalpojumu – sociālajai darbiniecei Vēsmai Masai - m.t. 20275661;

· neskaidrību gadījumā vai jebkurā jautājumā direktorei Inese Līberei - m.t. 28374760.

Sociālā dienesta direktore Inese Lībere

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30