Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klientiem piedāvātās iespējas:

 • Lasīt grāmatas un laikrakstus. Skatīties televizoru centra atpūtas telpās.
 • Piedalīties centra aktivitātēs – rīta vingrošanā, radošajās nodarbībās.
 • Apmeklēt aprūpes centrā notiekošos koncertus un citus pasākumus, kurus sniedz ciemiņi.
 • Kapelā saņemt garīgo atbalstu ik mēneša dievkalpojumos.

Mēs klientiem piedāvājam patstāvīgo (ilglaicīgo) sociālo aprūpi:

 • Sociālo aprūpi, rehabilitāciju un mājokli – darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties un mājīgu vidi.
 • Vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu trīsreizēju ēdināšanu, nepieciešamības gadījumā arī speciālo – ar ēdiena sasmalcināšanu, barošanu caur zondi.
 • Neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumus (nepieciešamības gadījumā arī konsultācijas pie speciālistiem) un klientam nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – higiēnas piederumus un cilvēcīgu attieksmi.
 • Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņus un staigulīšus.
 • Izpalīdzīgus aprūpētājus, kas palīdzēs tikt galā ar pašaprūpi, būt mobiliem, lai piedalītos pasākumos, nodarbībās un dotos pastaigās.
 • Elektroniski regulējamas funkcionālās gultas un pretizgulējumu matračus imobiliem (gulošiem) klientiem.
 • Liftu, lai klients ar funkcionāliem traucējumiem spētu nokļūt pastaigās svaigā gaisā.
 • Pacēlāju, kurš nodrošina klientu pozicionēšanu istabā.

Piedāvājam arī īslaicīgās aprūpes pakalpojumus uz laiku līdz 3 mēnešiem:

Īslaicīgās aprūpes pakalpojumus pie mums ērti izmantot tādos gadījumos, kā piemēram, atlabšanas periodā pēc slimnīcas, tuvinieku vai mājas aprūpētāja izbraukuma vai slimības gadījumā, vai varbūt vienkārši, lai iepazītos ar mūsu aprūpes centru, sniegtajiem pakalpojumiem, izpalīdzīgajiem darbiniekiem, lai radītu vēlmi pavadīt vecumdienas mūsu aprūpes centrā.

Pakalpojumu izmaksas un to pamatojošie dokumenti atrodami ŠEIT

Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma maksa. Stājas spēkā ar 2020.gada 1. janvāri.

 

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv