2020.g.

UZMANĪBU! Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir izsludināta karantīna sakarā ar Covid 19 saslimšanas gadījumiem nodaļā!

Personālam, pēc iespējas ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā, distances ievērošana, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) un dezinfekcijas līdzekļu (DL) pielietošana, pulcēšanās ierobežojumi telpās, nodrošinot pašu nepieciešamāko sociālo un veselības aprūpi! 

Direktore Inese Lībere 


 Janvārī Lubānas VSAC jau otrais koncerts

Jaunais 2020.gads vēl tikai uzņem apgriezienus, bet pie mums 10. janvārī jau otrais šī gada koncerts! Šoreiz liels paldies Anitai Tropai par pieteikumu iepriecināt mūsu klientus. Priekšnesumus sniedza Lubānas vidusskolas 3.-5. klases skolēni. Bija sagatavotas gan ludziņas, gan dziesmas un dzejoļi, tika spēlēti arī mūzikas instrumenti.  
Nākamie koncerti plānoti februārī. Pagaidām ieturam pauzi un atslābinām prātus, krāsojot mandalas.

Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

Paldies ziedotājiem par skaisto koncertu!

2. janvārī notika Daces Sinātes un dēla Jēkaba Sināta koncerts, kurš Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā tapa, pateicoties biedrībai "Lubānas Puse". Paldies "Lubānas Puse" meitenēm un ziedotājiem! (Lubānas egles iedegšanas pasākumā tika vākti ziedojumi, lai patīkami pārsteigtu VSAC klientus).  Paldies arī visiem māksliniekiem, pašdarbniekiem un visādi citādi aktīviem cilvēkiem, kas neatteica un pat paši izteica vēlmi pie mums darboties/uzstāties. Ceru uz turpmāku sadarbību un aicinu droši pieteikties, ja kāds vēlas iepriecināt mūsu klientus ar koncertu vai kādu radošu darbošanos 2020.gadā! 
Lai Jaunā gadā visas dienas,
Kā zelta vārpas pilnas līkst,
Lai netrūkst spēka darbus darīt,
Un domu briedums neapsīkst.
Pateicībā - Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

 

 

 

18. augustā Lubānas VSAC viesojās dāmu deju grupa "Dzeldes" no Dzelzavas.  


1. oktobris Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir īpašs datums, kurā tiek atzīmēta starptautiskā senioru diena. Mums svētku diena sākās ar pulcēšanos zālē. Jautrām dziesmām skanot, sagaidījām ikgadējo Lubānas novada pašvaldības gādāto svētku torti. To uz balti klāta galda, kopā ar siltiem vēlējumiem lika Tālis Salenieks. Turpinājumā mielojāmies ar kūku, kura bija ne tikai ļoti skaista, bet arī brīnumgarda. Liels paldies!
Bet ar to mūsu svētki vēl nebeidzās... 3. oktobrī turpinājām svinēt svētkus, pie mums viesojās duets “Sandra”, kas ar savu enerģisko un skanīgo koncertu aizrāva ne tikai klientus, bet arī darbiniekus. Koncerta izskaņā cienājām ar plātsmaizēm un speķa pīrāgiem. Klientiem ļoti patika, arī mākslinieki pateicās par silto uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja:
Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

 


2020.gada Kultūras pasākumu plāns