Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam  

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.  

2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam.  

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.  

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:

 - nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

- nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;

- saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti 0,71 eiro. 

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:

     -  saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;

     - saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;

   - pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;

     - tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam. 

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv


  
 
“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”  ambulatorās daļas speciālistu pieņemšanas uz valstī izsludināto ārkārtējās situācijas laiku tiek pārtrauktas!

Grūtnieču veselības aprūpi nodrošina nepārtraukti! Informāciju un konsultācijas darba laikā var saņemt zvanot - 64894115 ginekologa ārsta palīgam Ingunai Vīksnei vai uz Madonas poliklīnikas Sieviešu konsultāciju - 64860588.

Akūtos gadījumos zvanīt – 113.

Par ķirurģiskiem jautājumiem var interesēties, zvanot – 64894115 ārsta palīgam  Ingunai Vīksnei. 

“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktore Inese Lībere


   
Uzmanību! KARANTĪNA!

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, sakarā ar Covid-19 izplatību, NOSAKU “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā KARANTĪNU ar 2020.gada 13.martu līdz 2020.gada 14.aprīlim, vai līdz turpmākajiem augstākstāvošu iestāžu rīkojumiem! Lūgums piederīgajiem ievērot karantīnu un pienesumu gadījumos sazināties ar nodaļas personālu, iepriekš piezvanot pa tālruni 64894181.

Direktore Inese Lībere


Janvārī Lubānas VSAC jau otrais koncerts

Jaunais 2020.gads vēl tikai uzņem apgriezienus, bet pie mums 10. janvārī jau otrais šī gada koncerts! Šoreiz liels paldies Anitai Tropai par pieteikumu iepriecināt mūsu klientus. Priekšnesumus sniedza Lubānas vidusskolas 3.-5. klases skolēni. Bija sagatavotas gan ludziņas, gan dziesmas un dzejoļi, tika spēlēti arī mūzikas instrumenti.  
Nākamie koncerti plānoti februārī. Pagaidām ieturam pauzi un atslābinām prātus, krāsojot mandalas.

Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

Paldies ziedotājiem par skaisto koncertu!

2. janvārī notika Daces Sinātes un dēla Jēkaba Sināta koncerts, kurš Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā tapa, pateicoties biedrībai "Lubānas Puse". Paldies "Lubānas Puse" meitenēm un ziedotājiem! (Lubānas egles iedegšanas pasākumā tika vākti ziedojumi, lai patīkami pārsteigtu VSAC klientus).  Paldies arī visiem māksliniekiem, pašdarbniekiem un visādi citādi aktīviem cilvēkiem, kas neatteica un pat paši izteica vēlmi pie mums darboties/uzstāties. Ceru uz turpmāku sadarbību un aicinu droši pieteikties, ja kāds vēlas iepriecināt mūsu klientus ar koncertu vai kādu radošu darbošanos 2020.gadā! 
Lai Jaunā gadā visas dienas,
Kā zelta vārpas pilnas līkst,
Lai netrūkst spēka darbus darīt,
Un domu briedums neapsīkst.
Pateicībā - Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

 

 

 

18. augustā Lubānas VSAC viesojās dāmu deju grupa "Dzeldes" no Dzelzavas.  


1. oktobris Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir īpašs datums, kurā tiek atzīmēta starptautiskā senioru diena. Mums svētku diena sākās ar pulcēšanos zālē. Jautrām dziesmām skanot, sagaidījām ikgadējo Lubānas novada pašvaldības gādāto svētku torti. To uz balti klāta galda, kopā ar siltiem vēlējumiem lika Tālis Salenieks. Turpinājumā mielojāmies ar kūku, kura bija ne tikai ļoti skaista, bet arī brīnumgarda. Liels paldies!
Bet ar to mūsu svētki vēl nebeidzās... 3. oktobrī turpinājām svinēt svētkus, pie mums viesojās duets “Sandra”, kas ar savu enerģisko un skanīgo koncertu aizrāva ne tikai klientus, bet arī darbiniekus. Koncerta izskaņā cienājām ar plātsmaizēm un speķa pīrāgiem. Klientiem ļoti patika, arī mākslinieki pateicās par silto uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja:
Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

 


2020.gada Kultūras pasākumu plāns


 

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv