Lubānas novada Sociālā dienesta aktualitāte 

  • Optometrists – redzes pārbaude

21.novembrī Lubānas novada Sociālā dienesta telpās, Oskara Kalpaka ielā 12, 103.kabinetā (ginekologa), pēc iepriekšēja pieraksta redzes pārbaudi veic optometrists  Mg.phys. Sergejs Petručeņa. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 26340887.

  1. No 25. oktobra Lubānas novada sociālajā dienestā tiek organizētas nodarbības Smilšu spēles terapijā; Smilšu spēles terapeite – Inese Kolneja. Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.
  2. Ar 26.oktobri “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” 3.stāva zālē (Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā) darbu uzsāk fizioterapeits Māris Klaučs. Darba laiks sestdienās no plkst. 10:00. Pieteikšanās pa tālruni 28374760. Valsts apmaksātā pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta, rehabilitologa vai cita speciālista nosūtījums.

  3. 5. novembrī plkst. 16.00 pirmā nodarbība vecākiem, kuri ģimenē audzina pusaudzi vecumā no 10 – 17 gadiem nodarbību ciklā “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Nodarbības vadīs Vēsma Masa.
  4. Sociālajā dienestā iespējams saņemt psiholoģes Evitas Petručenas konsultācijas.

Nodarbības notiek „Atbalsta centrā ģimenēm ar bērniem” Oskara Kalpaka ielā 12, 3. stāvā. Uz nodarbībām un psihologa konsultācijām lūgums pieteikties pie sociālās darbinieces ar ģimenēm un bērniem Vēsmas Masas (tālr. 20275661).

Informācija vecākiem!

2019. gada 8. novembrī Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam – acu ārsta un LOR (kakla, deguna, un ausu ārsta).

Pie acu ārsta vietu uz 8. novembri vairs nav, rakstām pieteikumus uz februāra mēnesi. Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa tālr. 20275661.

 

Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos

●  No 2019. gada 28. februāra ESF  projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003 ietvaros sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” nodrošina pakalpojumus bērniem ar noteiktu invaliditāti – Montesorī un Smilšu spēles terapijas nodarbības. Nodarbības vada Inese Kolneja.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros vienai personai ar GRT tiek nodrošināts pakalpojums “Aprūpe mājās”.

●  No 2018. gada oktobra mēneša  līdz 2019. gada martam sociālā darbiniece Andra Pliča piedalījās ESF pilotprojektā Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Metodikas sociālajam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana”. Apmācībās gūtās zināšanas tiks izmantotas Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novada Indrānu pagasta “Eglāji 1” darbībā.

● No 2019. gada maija mēneša ar Labklājības Ministrijas un  ESF atbalstu īstenotā pilotprojektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām aprobēšana”  piedalās sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vēsma Masa.

Informāciju sagatavoja:

Vēsma Masa

Lubānas novada sociālā darbiniece


 

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks: nosacījumi atbalsta komplektu izsniegšanai Lubānas novadā no 01.01.2019.

No 2019.gada 1.janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī MAZNODROŠINĀTAS personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀRSNIEDZ 242,- EURO, līdzšinējo 188,- euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, t.sk. Lubānas novadā, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. 

  • Turpmāk VISAS PERSONAS, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī HIGIĒNAS UN SAIMNIECĪBAS PRECES, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem;
  • ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam VAR IZVĒLĒTIES vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk;
  • līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts JAUNS PAPILDPASĀKUMA VEIDS: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Papildus pārtikas preču komplekts* maziem bērniem vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Papildus higiēnas preču komplekts** maziem bērniem vecumā no 0 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Individuālo mācību piederumu komplekts*** bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem (ieskaitot)

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katrai personai

1 paka bērnam

1 paka bērnam

1 paka

kalendārā gada ietvaros katram bērnam

Izziņa uz 3 mēnešiem

2 pakas katrai personai

1 paka katrai personai

2 pakas bērnam

1 paka bērnam

Izziņa no 4 - 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai

Kopā 2 pakas katrai personai

Kopā 4 pakas bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

Izziņa par krīzes situāciju

2 pakas katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

2 pakas bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

*Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

**Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.

***Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Infografikas par EAFVP programmu apskatāmas un PDF formā lejuplādējamas ŠEIT.

Papildus informāciju iespējams saņemt Lubānas novada Sociālajā dienestā (t. 64894881), www.atbalstapakas.lv, www.sif.gov.lv, www.lm.gov.lv

Lubānas novada iedzīvotāji atbalsta komplektus var saņemt Lubānas novada sociālajā dienestā O.Kalpaka ielā 12, Lubānā, 101.kabinetā pie sociālās darbinieces Andras Pličas (tālrunis uzziņām 64894881). Lai saņemtu jebkuru atbalsta komplektu ir nepieciešams uzrādīt oriģinālu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņu. Bez oriģinālās izziņas atbalsta komplekti netiek izsniegti!

Atbalsta komplektus iespējams saņemt:

P. no plkst.8:30-12:30/13:00-17:00

O. no plkst.8:30-12:30-13:00-17:00

T. no plkst.8:30-12:30/13:00–17:00

P. no plkst.8:30-12:30


Lubānas novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Saulains rīts" organizē Atbalsta grupu personām ar invaliditāti.

Kas tad ir atbalsta grupa?

Pateicoties atbalsta grupu darbībai, cilvēkiem tiek dota iespēja risināt savas problēmas un gūt atbalstu bez īpašiem finansiāliem izdevumiem. Tie ir profesionāļi, kuri strādā ar šīs mērķa grupas cilvēkiem un sniedz tiem atbalstu, informāciju un palīdzību dažādos jautājumos.
Atbalsta grupās personām ar invaliditāti ir iespēja tikties un kontaktēties ar sev līdzīgiem, atrast draugus, atgūt daļēji zaudēto ticību savām spējām, iemācīties analizēt situācijas un pats galvenais nejusties vientuļiem.
Atbalsta grupas nodarbības Lubānas sociālajā dienestā tiks organizētas divas reizes mēnesī. Nodarbībās būs iespēja iesaistīties diskusijās par dažādām aktuālām tēmām, piedalīties radošajās darbnīcās, kopīgi svinēt svētkus.
Laipni aicināti uz pirmo nodarbību personas ar invaliditāti 2016. gada 6. aprīlī plkst. 10.00  biedrības “Saulains rīts” telpās: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāva zālē. Nākamā grupas tikšanās paredzēta 20. aprīlī.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30