2017. gads

Novembris

27. novembrī pl. 10.00 nodarbība Jaunajām māmiņām .  Nodarbības tēma ”Kā bērnos attīstīt emociju pašregulāciju. Disciplinēšana.” Nodarbību vadīs Lidija Mičule.

28. oktobrī pl. 10.00 nodarbība cilvēkiem ar noteiktu invaliditāti. Nodarbības tēma “ Veselības ābecīte un sevis dziedināšana”. Nodarbību vadīs Anita Dzene.

5. decembrī pl. 10.00 nodarbība Jaunajām māmiņām .  Nodarbības tēma ” Zīda apgleznošana”. Nodarbību vadīs Dace Rudzīte.

Nodarbības notiks Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3 stāva zālē.
Pieteikties nodarbībām var, sazinoties ar sociālo darbinieci Vēsmu Masu, zvanot pa telefonu 20275661 (darba dienās līdz pulksten 17) vai rakstot uz e-pastu vesma.masa@lubana.lv

 

 

Šā gada 20. aprīlī Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Iespējams saņemt acu ārsta un neirologa konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661


Starpinstitūciju sanāksme 2017. gada 15. martā plkst. 13:00 Lubānas novada sociālā dienesta telpās (Oskara Kalpaka ielā 12) 3. stāva zālē.

Aicināti ģimenes ārsti, psihologs, izglītības iestāžu vadītāji, bāriņtiesas priekšsēdētaja un sociālā dienesta darbinieki.


Informācija vecākiem!

Trešdien, 1. martā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam.   

Iespējams saņemt acu ārsta un alergologa konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661


Nodarbību cikls vecākiem "Ceļvedis, audzinot pusaudzi"

Lubānas novada Sociālais dienests piedāvā vecākiem, kuri ģimenē audzina pusaudzi vecumā no 10 – 17 gadiem, apmeklēt nodarbību ciklu vecākiem "Ceļvedis, audzinot pusaudzi". Nodarbību ciklā paredzētas 10 nodarbības, kuru ietvaros vecāki iegūs zināšanas par pusaudžu un vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību; vecāku un pusaudžu savstarpējām attiecībām un komunikāciju; par veselīgu uzturu; pusaudžu seksualitāti; pusaudžu sociālo kompetenci; emociju pašregulāciju; rūpēm par sevi, sevis disciplinēšanu un dzīves prasmēm.

Nodarbības paredzēts organizēt vienu reizi nedēļā, pirmā nodarbība 24. janvārī plkst. 15.00 "Atbalsta centrā ģimenēm ar bērniem" Oskara Kalpaka ielā 12, 3. stāvā.

Uz nodarbībām lūgums pieteikties pie sociālās darbinieces ar ģimenēm un bērniem Vēsmas Masas ( tālr. 20275661).       


DONORU DIENA Lubānā šī gada 26. janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 Lubānas novada sociālā dienesta telpās - Oskara Kalpaka ielā 12  3. stāva zālē.

Lūdzu līdzi ņemt identifikācijas dokumentus un bankas rekvizītus.

Laipni aicināti!


Lubānas novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Saulains rīts" organizē Atbalsta grupu personām ar invaliditāti.

Kas tad ir atbalsta grupa?

Pateicoties atbalsta grupu darbībai, cilvēkiem tiek dota iespēja risināt savas problēmas un gūt atbalstu bez īpašiem finansiāliem izdevumiem. Tie ir profesionāļi, kuri strādā ar šīs mērķa grupas cilvēkiem un sniedz tiem atbalstu, informāciju un palīdzību dažādos jautājumos.
Atbalsta grupās personām ar invaliditāti ir iespēja tikties un kontaktēties ar sev līdzīgiem, atrast draugus, atgūt daļēji zaudēto ticību savām spējām, iemācīties analizēt situācijas un pats galvenais nejusties vientuļiem.
Atbalsta grupas nodarbības Lubānas sociālajā dienestā tiks organizētas divas reizes mēnesī. Nodarbībās būs iespēja iesaistīties diskusijās par dažādām aktuālām tēmām, piedalīties radošajās darbnīcās, kopīgi svinēt svētkus.
Laipni aicināti uz pirmo nodarbību personas ar invaliditāti 2016. gada 6. aprīlī plkst. 10.00  biedrības “Saulains rīts” telpās: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāva zālē. Nākamā grupas tikšanās paredzēta 20. aprīlī.


Par Eiropas Atbalsta fonda komplektu saņemšanas iespējām vistrūcīgākajām personām

Eiropas Atbalsta fonda komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

A) izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,

B) izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas!

Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūnijuMācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā.

Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi)!

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības

preču komplekts

Individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

 

Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16

Izziņa uz 3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Neskaidrību gadījumā griezties pie sociālās darbinieces Andras Pličas personīgi vai zvanot 64894881, pie direktores Ineses Līberes personīgi vai zvanot pa tālruni +371 28374760.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna,  Lubānas novads, LV-4830

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv