Bijusī Meirānu dzelzceļa stacijas ēka, kuras pirmā stāva dažās telpās izvietota Meirānu bibliotēka.

Darba laiks:

P, T. 10.00-18.00

Pkt. 14.00-18.00


Nolikums

Meirānu bibliotēkas maksas pakalpojumi

Akreditācija: 27.11.2013., Apliecība Nr.145A

  

Bibliotēkas krājums: 4407 grāmatas (uz 01.01.2019.)

Statistika: (uz 01.01.2019.)

  • Lietotāji - 84;
  • Apmeklējumi - 1859 (t.sk. interneta lietotāji);
  • Izsniegums - 3177
  • Statistika (uz 01.01.2019.)

Datoru skaits:  6 (4 - apmeklētājiem un 2 - personālam).

Bibliotēkai abonētie preses izdevumi 2019. gadā:

Žurnāli: Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, Veselība, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Virtuve, Ievas Veselība, Patiesā Dzīve, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Astes, IR.

Laikraksti: Latvijas Avīze, Stars, Lubānas Ziņas


Vēsture: bibliotēka pirmoreiz minēta "Latvijas Bibliotēku Padomes Gadagrāmatā" Bibliotēku sarakstā 1931. gada 1. janvārī, bet Meirānu bibliotēkas biedrība ir minēta    jau 1914. g. 17.09. avīzē "Cēsu Apskats" Nr. 20.

Misija: iekļauties valsts Vienotajā informācijas sistēmā, nodrošināt iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus. Saglabāt esošās vai palikušās kultūras vērtības ar domu tālāk attīstīt informatizācijas procesus, neaizmirstot, ka bibliotēkas pamatvērtība ir grāmata un rakstītais vārds.

Veidot universālu (atbilstoši savām funkcijām un iespējām) un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmeņiem atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu.

Nodrošināt uzziņu fondu visās zinātņu nozarēs (vārdnīcas - valodu un skaidrojošās), enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos izdevumus, priekšroku dodot latviešu autoru izdevumiem.

Īpašu uzmanību pievērst bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanai.

Atjaunot krājuma saturisko un vizuālo kvalitāti, neatkarīgi no informācijas nesēja formas.

Darbība: Meirānu bibliotēka veic savus tiešos pienākumus un uzdevumus lasītāju apkalpošanā, sniedz konsultācijas darbā ar datoru, veic informācijas un uzziņu darbu, komplektē krājumu, abonē presi, apstrādā grāmatas, veic bibliotēkas lietotāju elektronisko uzskaiti ,elektronisku grāmatu izsniegšanu un krājuma komplektēšanu BIS Alisē, piedāvā SBA pakalpojumus, organizē pasākumus, konkursus skolēniem un veido tematiskās izstādes, rūpējas par telpu vizuālo noformējumu, piedalās pieredzes semināros, apmeklē profesionālās pilnveides kursus.

Mērķis: radīt pārliecību par to, ka bibliotēka ir vienīgā un galvenā garīgo vērtību glabātāja un tautā nesēja.

Bezmaksas pakalpojumi: lasītāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā, informacionālā apkalpošana, grāmatu izsniegšana, bezmaksas interneta pakalpojumi

Bibliotēka lietotājiem piedāvā:  www.filmas.lv, www.pasakas.lv, www.latvija.lv, www.letonika.lv, www.lursoft.lv, www.news.lv

Informācija par Meirānu bibliotēku tīmeklī

 

 

Meirānu bibliotēka

Reģ.Nr.: 40900015605

Adrese: "Meirānu stacija", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4826

Vadītāja: Dina Sestule

Telefons: 64829640 

E-pasts: meiranubibl@lubana.lv

KOPKATALOGS

Jaunākie notikumi

22
Nov
Lubānas pilsētas klubā
Režisors Dzintars Dreibergs. Filmas garums: 2 h 3 min. Līdz 12 g.v. neiesakām. Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem, tā ved 100 gadus senā pagātnē.

23
Nov
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Laipni aicināti uz sestdienas bezmaksas vingrošanas nodarbībām, ko vadīs Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis. Fiziskās sagatavotības

25
Nov
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

26
Nov
Lubānas novada Sociālā dienesta telpās
Donoriem lūgums līdzi ņemt identifikācijas dokumentus un bankas rekvizītus. Norise Lubānas novada Sociālā dienesta telpās,