Juridiskā adrese: Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

E-pasts: lubanaskp@inbox.lv

Reģistrācijas numurs 45403005405

Tālrunis/fakss: +37164894352

Bankas rekvizīti

AS Swedbank HABALV22

LV60HABA0551033525629

Sabiedrības valde 

valdes loceklis Ilgvars Ivanovs, mob. tel. +37129400264

Sabiedŗība nodrošina šādus pakalpojumus (visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa)

1. Ūdensapgāde, kanalizācija Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā.

tarifi

Ūdensapgāde 0,57 EUR par vienu m3 ūdens

Kanalizācija 1,54 EUR  par vienu m3 notekūdeņu

2.Asenizācija  7,48 EUR par vienu m3 notekūdeņu

3. Siltumapgāde Lubānas pilsētas kreisajā krastā

tarifs 50,50 EUR par vienu MWh

4.Traktortehnikas pakalpojumi

T-16 – nelielu kravu transports 8,32 EUR stundā

MTZ-82 – kravu transports, sniega tīrīšana, asenizācija ar 6m3 mucu novada teritorijā;

Tarifi

T-16 – 8,32 EUR stundā

T-40 – 9,97 EUR stundā

MTZ-82 – 14,14 EUR stundā

Cenas norādītas bez PVN

5.Kapu pakalpojumi

Kapu pakalpojumu cenrādis

Adrese: Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis/fakss: 64894352

E-pasts: lubanaskp@inbox.lv