Reģ.Nr.: 40900015179

Adrese: "Skola", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4826

Direktore: Lana Kunce

Tālrunis: 64829636, +371 29194785

Mājas lapa: www.meiranukalpakapsk.lv  

INFORMĀCIJA PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VECĀKIEM

Ja esat nolēmuši, ka Jūsu bērns uzsāks pirmsskolas izglītības gaitas 2018./2019.m.g. (01.09.2018. – 31.08.2019.) Meirānu Kalpaka pamatskolā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, lūgums bērnu pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēt līdz 2018.gada 01.septembrim pie iestādes vadītāja, neatkarīgi no tā, kurā mācību gada mēnesī uzsāks apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Tas nepieciešams, lai prognozētu bērnu skaitu grupās un pedagogu darba slodzi.

Uzziņai: Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce, tālr. 29194785.

 

Meirānu Kalpaka pamatskola realizē:

Pamatizglītības programmu (kods 21011111);

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem A un B līmenis (kods 21015811);

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

2006. gadā skolai tika piešķirts sertifikāts "Par vienādu tiesību un iespēju skolu".

2016. gada 24. novembrī Meirānu Kalpaka pamatskola saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Ziemeļu ministru padomes Nordplus programmas projektu kvalitātes balvu "Ziemeļu gaisma 2016"nominācijā "Labākais 2012. - 2015. gada projekts Jauniešu apakšprogrammā" par 2015. un 2016. gadā realizēto projektu "Mežs- atpūtai?".

2016. gada 1. septembrī Meirānu Kalpaka pamatskolai piešķir Mammadaba vēstniecības statusu. Šo statusu 2016./2017. mācību gadā ieguvušas 8 Latvijas zaļākās skolas. Mammadaba vēstniecības mērķis ir tuvināt skolas dabai.

Skola nodrošina:

Logopēda un speciālā pedagoga pakalpojumus;

Iespēju uzturēties skolas internātā;

Četrreizēju ēdināšanu dienā.

Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums

Meirānu Kalpaka pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Noteikumi par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu

Noteikumi par balvas - prēmijas piešķiršanu pedagogiem

Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās

Vidējās izmaksas Meirānu Kalpaka pamatskolā vienam izglītojamajam pirmskolas izglītības programmā ir 103,96 EUR mēnesī. (Apstiprināts novada domes sēdē 24.09.2015. protokols Nr.14.)

Meirānu Kalpaka pamatskola

Reģ.Nr. 40900015179

Adrese: "Skola", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4826

Direktore: Lana Kunce

Tālrunis: 64829636, +371 29194785

E-pasts: meirani.skola@lubana.lv

Mājas lapa: www.meiranukalpakapsk.lv  

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!