Lubānas PII „Rūķīši” dienas gaita 2019./2020. m.g. apskatāma nospiežot izvēlni DIENAS GAITA, PDF formā lejuplādējama ŠEIT.

    

Laiks

Organizācija

Programma

730-830

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, patstāvīgais darbs, rotaļas, vērojumi, pārrunas, rīta vingrošana

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.Veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

830 – 845

Gatavošanās brokastīm. Brokastis.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

845 – 900

900 – 910

Pašapkalpošanās,higiēnas un estētisko prasmju apguve.

Rīta sarunas

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma caurviju prasmju attīstīšana

910 – 1020

 

1000

Rotaļnodarbības telpā un dabā. Organizēt un pašvadīt prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties. Radošas rotaļas. Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana māc. procesā(1xd.līdz 15 min.)

Skolas auglis.Piens

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

1000– 1225

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, radošās rotaļas, pamatkustību nostiprināšana . 

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes 

1120– 1220

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1130- 1245

Pusdienas

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1200– 1510

Gatavošanās pēcpusdienas atpūtai. Pēcpusdienas atpūta.(ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1510-1530

Celšanās, ģērbšanās, gatavošanās pēcpusdienas aktivitātēm.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1530- 15 45

Radošās rotaļas, darbs, individuālasi dabs ar bērniem. Sadzīves iemaņu veidošana.Pulciņu nodarbības. Gatavošanās launagam

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

1530 – 1600

Launags

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

1600 – 1820

Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs, radošās rotaļas. Pulciņu nodarbības. Pastaiga, pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem.

Attīstīt sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, kā arī digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

1820– 1830

Grupas sakārtošana. Iestādes slēgšana.

 
Lubānas PII "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 4401900092 
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Lubānas novads, LV – 4830
Vadītāja: Astrīda Soma
Telefons: 64807532
E-pasts: rukisi@lubana.lv

Jaunākie notikumi

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva