2020.g. 27. oktobrī PII "Rūķīši" tika izdots vadītājas rīkojums izglītojamo vecākiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 360" Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" no 09.06.2020, ka iestādi apmeklēt drīkst tikai ar maskām (medicīniskās un auduma maskas, respiratori) un, ka izglītojamos uz iestādi ar 2020.g. 28. oktobri drīkst atvest un izņemt tikai māte, tēvs, aizbildnis.

Lai arī Lubānas novads pagaidām ir baltā krāsā un "tīrs" no Covid-19, bet pēc  situācijas valstī mums jau laicīgi ir jādomā par drošības pasākumiem iestādē, par darbinieku, bērnu un vecāku drošību. 


Prasība maskām ir, lai pasargātu (iespēju robežās) iestādes darbiniekus, bērnus no inficēšanās ar jebkādu vīrusu, jo diez vai vecāki būs apmierināti, ja nāksies slēgt kādu grupu vai visu iestādi karantīnai vai izolācijai, pašizolācijai. Mums, kā izglītības iestādei, ir prasība, lai nepārklātos izglītojamo plūsmas, visas darbības var notikt tikai vienas grupas ietvaros, līdz ar to nedrīkst arī citu grupu vecāki izņemt izglītojamos no citas grupas. Pēc bērniem drīkst nākt tikai tēvs, māte vai aizbildnis, ir tāpēc, lai mazinātu cilvēku plūsmu iestādē, jo pakaļ bērniem nāk brāļi, māsas, kuriem līdzi ir draugi, nāk krustmātes, krusttēvi, kaimiņi, draugi utt. 
Regulāri pēc katras nodarbības iestādes zālē notiek zāles mitrā uzkopšana, vēdināšana, dezinfekcija, tāpat arī grupu telpas tiek regulāri vēdinātas, dezinficētas, tiek mazgātas rotaļlietas izglītojamo pastaigas laikā. Mēs esam noteikuši, ka grupas garderobē vienlaicīgi nedrīkst atrasties vairāk par 3 vecākiem, lai ievērotu distancēšanos.
Mutes un deguna aizsegus var nelietot, pēc MK noteikumiem NR. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" no 09.06.2020:
   · Bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, 
  · Personas ar acīm redzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju un iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.
Šis laiks ir grūts, bet mums tas ir jāpārvar. Un tas arī pierāda, kādi mēs esam, kāda ir mūsu attieksme pret notiekošo. Arī mūsu novadā ir negatīvi piemēri par noteikumu neievērošanu, jo katrs mēs domājam: Ar mani jau tas nenotiks... tāpēc   katram atsevišķi ir jāpadomā par savu drošību, bērnu drošību un jebkuras citas personas drošību.
Ārkārtējas situācijas gadījumā, ja māte un tēvs nevar savu bērnu atvest vai izņemt no iestādes, griezties pie vadītājas un uzrakstīt iesniegumu. 
Būsim atbildīgi pret sevi un apkārtējiem! Paldies par sapratni un uz sadarbību!

PII "Rūķīši" vadītāja Astrīda Soma

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 40900015164
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830
Vadītāja: Astrīda Soma
Telefons: 64807532
E-pasts: lubana.rukisi@madona.lv

Jaunākie notikumi

01
Okt
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14 vēlēšanu iecirknis Nr. 656
Madonas novada Lubānas vēlēšanu iecirknis Nr. 656LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBSTilta iela 14, Lubāna, Madonas nov. Iecirkņa darba

01
Okt
Lubānas centrā
Laipni aicināti pircēji un pārdevēji!

01
Okt
Visagala kapsēta
Svecīšu vakars Indrānu pagasta Visagala kapos 1. oktobrī plkst. 18.00.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.