Jaunumi PII "Rūķīši"

Bezmaksas vietnes:

  • Cirkulis – krāsojamās lapas, puzles u. c.;
  • Māci un mācies – mācību spēles latviešu valodas apguvei;
  • Pasakas – alfabēts, spēles, audiopasakas, teikas, krāsojamās lapas, pasaku kino;
  • Bērnistaba – interaktīva krāsošana, krāsojamās lapas, animāciju filmas, burti, cipari, puzles, pulkstenis, citi interaktīvi mācību materiāli;
  • Lasāmkoks – mācību spēles: burti, vārdu mīklas, cipari;
Lasīt tālāk ...

2020.g. 27. oktobrī PII "Rūķīši" tika izdots vadītājas rīkojums izglītojamo vecākiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 360" Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" no 09.06.2020, ka iestādi apmeklēt drīkst tikai ar maskām (medicīniskās un auduma maskas, respiratori) un, ka izglītojamos uz iestādi ar 2020.g. 28. oktobri drīkst atvest un izņemt tikai māte, tēvs, aizbildnis.

Lasīt tālāk ...

 Lubānas PII "Rūķīši" piedalījās apjomīgā projektā "Uzkopsim dzīvībai draudzīgi", kas tapis ar uzņēmuma SIA "Greenwalk" un biedrības "Dzīvosim zaļi" atbalstu.

Lasīt tālāk ...
Lubānas PII "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 40900015164
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830
Vadītāja: Astrīda Soma
Telefons: 64807532
E-pasts: rukisi@madona.lv

Jaunākie notikumi

18
Okt
Meirānu Tautas namā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas

19
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas