Iestāde sākusi savu darbību 1979. gada oktobrī, kur darbojās 12 grupas ar 225 bērniem. 1998. gadā, piedaloties programmas „Pārmaiņas izglītībā” projektā „Soli pa solim” konkursā, uzvaram un iegūstam finansējumu un tiesības apgūt bērncentrēto apmācību. 2001. gadā Lubānas pilsētai, piedaloties konkursā „Sakoptākā pilsēta 2001” tieši ar ieguldījumu pirmsskolas izglītībā, Lubānas pilsēta iegūst atzinības rakstu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. PII "Rūķīši" vēsture (prezentācija)

Šodien

 „Laimīgs būs tikai tas bērns,

kuru mīlēs tādu, kāds viņš ir.”

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” ir vieta Lubānā, kur mērķtiecīgi, interesanti un radoši darbojas un mācās bērni no 1 līdz 7 (8) gadu vecumam. Ar bērniem darbojas 8 pirmsskolas skolotājas, sporta skolotāja, mūzikas skolotāja un logopēds. Iestādes darbību nodrošina 18 tehniskie darbinieki.

Izrādās, ka laimīgiem bērniem ir kaut kas kopīgs – viņi ir pašapzinīgi, optimistiski, mērķtiecīgi un prot atrast prieku ikdienas pelēcībā. Viņi jūtas mīlēti, saprasti un apzinās, ka spēs pārdzīvot grūtos dzīves pavērsienus.

Mēs nevaram pasniegt saviem bērniem laimi uz sudraba paplātes. Mēs varam viņu labā darīt kaut ko vairāk – iemācīt viņiem gūt prieku un dzīves sapņu piepildījumu pašu spēkiem.

Tādi bērni un viņu pedagogi ir Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”. Iestādē pašlaik darbojas 4 grupas, kuras apmeklē 82 bērni.

Ar saviem sasniegumiem bērni lepojas vecāku un ciemiņu priekšā, svētku reizēs, jautrajos brīžos, izstādēs utt.

Divas pirmsskolas skolotājas ir ieguvušas Starptautisko skolotāja meistarības sertifikātu.

Tādi esam mēs un mūsu bērni. Mēs mīlam viņus, ne tikai uzklausām viņu domas, bet arī sadzirdam visu sāpi, palīdzam rast atbildes uz neskaitāmajiem „kāpēc”. Mēs gribam dāvāt saviem bērniem laimīgu bērnību.

Ja esi zinātkārs un aktīvs, ja gribi iegūt jaunus draugus, tad savu laiku vislabāk Tu un Tavs bērns pavadīs pie mums! Un pat tad, ja vēl īsti nezini, kas Tavu bērnu interesē, šeit tu katrā ziņā to noskaidrosi kopā ar draugiem un darbiniekiem.

Mūsu mērķis

Sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apgūšanai, attīstot katra bērna garīgo, fizisko un sociālo aktivitāti, ietverot katra bērna individualitātes veidošanu, spēju un talantu pilnveidošanu un veselības nostiprināšanu.

Iestādē mācību un audzināšanas process tiek virzīts uz radošu darbību un bērnu pašattīstību.

Ar bērniem ik dienas strādā:

*pirmsskolas skolotājas,

*mūzikas skolotāja,

*sporta skolotāja,

*sertificēta medmāsa,

*pirmsskolas skolotāja palīgi,

*skolotājs – logopēds.

Īstenošanas plāns

Bērna attīstības uzdevumi sakārtoti trijās attīstības pakāpēs, kas balstās uz zināšanām par bērna attīstību, izpratni par to, ka visi bērni iziet vienādas attīstības stadijas un tajā pašā laikā – ka katrs bērns ir unikāls, individualitāte. Programmā ietilpst nodarbes, kas balstītas uz bērna interesi, izziņas funkcionēšanas līmeni, kā arī viņu sociālo un emocionālo briedumu.

Darbošanās notiek centros: mākslas, ābecītes, matemātikas, dabas zinātnes, lomu rotaļu, celtniecības, smilšu un ūdens, mūzikas, ārā. Īpaša nozīme mūsu programmā ir rīta sanāksmei grupās, kur skolotāja kopā ar bērniem apspriež un iepazīstina ar dienas, nedēļas un tēmas pasākumiem, īpašiem materiāliem. Šī sanāksme dod bērniem iespēju pastāstīt jaunumus, dalīties informācijā, nostiprināt iepriekš apgūto.

Mēs tevi gaidām!

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"
Reģ.Nr.: 40900015164
Adrese: Brīvības ielā 17, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830
Vadītāja: p.i. Ina Gutāne
Telefons:  25620289
E-pasts: lubana.rukisi@madona.lv

Jaunākie notikumi

10
Jūn
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14

10
Jūn
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.