Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres un atzīmējamās dienās

1. Latvijas valsts karogu novieto:

1. maijā - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena,

4. maijā - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena,

11. novembrī - Lāčplēša diena,

18. novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena;

2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā novieto:

25. martā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena,

14. jūnijā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena,

17. jūnijā - Latvijas Republikas okupācijas diena,

4. jūlijā - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena,

decembra pirmajā svētdienā - Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena;

3. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.


Izraksts no MK Noteikumiem Nr. 405  "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi" no 27.04.2010.g.

8. Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

9. Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

10. Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

22. Karoga kāta garums un diametrs ir proporcionāls karoga izmēram.

23. Pie ēkas fasādes vai telpās lietojamu karoga kātu izgatavo atbilstoši šādām prasībām:

23.1. karoga kāts ir garāks par karoga garāko malu;

23.2. karoga kāts ir taisns un gluds, baltā krāsā;

23.3. karoga kāta augšējā galā ir dekoratīvs uzgalis.

24. Rokās turamu vai nesamu karoga kātu izgatavo atbilstoši šādām prasībām:

24.1. karoga kāts ir garāks par karoga garāko malu;

24.2. karoga kāts ir taisns un gluds;

24.3. karoga kāts ir no dabīga koka, nekrāsots;

24.4. karoga kāta augšējā galā ir dekoratīvs uzgalis.

25. Karoga kāta augšējā galā esošais dekoratīvais uzgalis var būt:

25.1. konusveida vai lodveida. Dekoratīvais uzgalis ir karoga kāta krāsā, un uzgaļa diametrs platākajā vietā par vairākiem centimetriem pārsniedz kāta diametru;

25.2. plakans, ažūrā veidots metāla uzgalis alumīnija vai bronzas krāsā.

26. Karoga masta garums un diametrs ir proporcionāls karoga izmēram. Karoga mastu izgatavo atbilstoši šādām prasībām:

26.1. karoga masts ir taisns un gluds, baltā vai alumīnija krāsā;

26.2. karoga masta augšējā galā var būt dekoratīvs lodveida vai sīpolveida uzgalis alumīnija, bronzas vai baltā krāsā.

27. Pie ēkas fasādes novietojamu karoga kāta turētāju ieteicams izgatavot tā, lai tajā ievietotais karoga kāts atrastos 40 grādu leņķī pret ēkas fasādi.

Atkritumu izvešana:

Adrese: SIA "Pilsētvides serviss", Brīvības iela 87c, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

E-pasts: lubana@pilsetvide.lv