Biedrība “Saulains rīts” ir saņēmusi  AS “Latvijas Valsts meži” un nodibinājuma “Fonds”, “Ziedot.lv” atbalstu projekta  "Stipru un veselu ģimeni katram bērnam!"  realizēšanai par kopējo summu EUR 4998,27.

 Projekts tiks realizēts laika posmā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 31. oktobrim. Projekta laikā tiks organizētas  teorētiskas nodarbības bērnu audzināšanas jautājumos un praktiskas nodarbības - orientēšanās, ģimenes pārgājiena, svētku organizēšanā un  galda klāšanā, putnu būru, koka rotaļlietu gatavošanā. Projekta ietvaros paredzēts seminārs vecākiem, kuru vadīs Latvijā pazīstama psihoterapeite. Ievērojamu cilvēku dzīvesstāsti, pieredze, padomi bieži vien liek saņemties, mainīt savas domas, ikdienas pieradumus, izprast, iepazīt sevi un apkārtējos. Projektā paredzētas ārstnieciskās vingrošanas grupu nodarbības. 7 dienu darba nometnē "Rokas darba nebijās" laika posmā no 11. - 17. jūnijam Meirānu Oskara Kalpaka pamatskolā tiks iesaistīti bērni vecumā no 9 - 14 gadiem.

Ģimene ir viena no mūsu sabiedrības pamatvērtībām.  Stipra ģimene, kurā bērni tiek audzināti mīlestībā un sapratnē, kur vecāki bērniem velta savu laiku kopīgi darbojoties, runājoties, mācoties, ir vissvarīgākā lieta, kas katram var piederēt, ja šo vērtību paceļ pāri visam.

Pirmā praktiskā nodarbība, veltīta “Putnu dienām”, tiks organizēta Indrānu pagasta piemājas saimniecībā “Rozas” sestdien, 14. aprīlī pl. 11.00. Tās ietvaros paredzēta darbošanās vecākiem kopā ar bērniem putnu būru gatavošanā. Aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem. Tuvāka informācija pie projekta vadītājas Vēsmas Masas-  tālrunis 20275661.

Informāciju sagatavoja 

Projekta vadītāja Vēsma Masa

 

 

 

Jaunākie notikumi

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva