Lubānas novada pašvaldība uzsākusi dalību ES fondu pieaugušo izglītības projektā  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Jau publiski ticis ziņots, ka ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju.

Pieteikšanās mācībām un konsultācijas par šo projektu iespējamas arī Lubānas novada pašvaldības administrācijā Tilta ielā 11, Lubānā pie pieaugušo izglītības koordinatora: Daces Mežsargas, e-pasts: dace.mezsarga@lubana.lv, tālrunis 64820920. Pieaugušo izglītības koordinators varēs sniegt informāciju par mācību piedāvājumu, informēt nodarbinātos iedzīvotājus par iespējām iesaistīties šajā projektā.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta mērķgrupa ir strādājošie un pašnodarbinātie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā projektā ir sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Lielāko daļu mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, iedzīvotājiem jānodrošina tikai 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju. Aicinām izmantot iespēju un iegūt pieaugušo izglītības koordinatora konsultāciju tepat Lubānā, kā arī pieteikties uz sev interesējošām mācībām. Vairāk informācijas  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), to finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

Informāciju apkopoja:

Tija Žvagina

Lubānas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

Jaunākie notikumi

28
Jan
Domes sēde notiks videokonferences veidā