Izmisums  

 Ir sasieti domas un darbi mazā sainītī,
Un stūrīši mazai drāniņai cieši sasieti.
Mans sainītis pagalvī palikts, tā manta
Būs līdzi paņemta, kad būšu no dzimtenes padzīta.


 Tur pārītis cimdu un zeķu un neliels lakatiņš kāds,
Sauss maizes rieciens un gabaliņš sāls.
Vēl viena man manta būs līdzi no vietas, kur šūpulis kārts,-
Trīs saujas dzelteno smilšu, tas talismans, dzimtenes vārds.

 /Margarita Stradiņa/

 

Katru gadu 25.marts un 14.jūnijs daudzām latviešu ģimenēm ir skumju atmiņu pavadītas dienas. Laiks iet un arvien mazāk paliek cilvēku, kas var pastāstīt par represijām no pašu piedzīvotā. Arī šogad tiks pieminēti cilvēki, kas cietuši no represijām, tikai mainīsies atceres pasākumu forma.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25. martā atcerēsimies savus tuviniekus - atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šajā datumā netiks rīkots piemiņas pasākums, bet 25.martā plkst. 17.00 visi tiek aicināti NOLIKT ZIEDUS UN SVECĪTES Aiviekstes krastā pie represēto akmens.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 14.jūnijā, pieminot izsūtīšanu, esam ieplānojuši KOPĪGU BRAUCIENU UZ LIKTEŅDĀRZU, lai apraudzītu lubāniešu iestādīto koku. Tāpēc līdz 5.jūnijam lūdzam represētos pieteikt savu dalību braucienam Lubānas kultūras namā vai pa telefonu 26594314.

 

Informāciju sagatavoja:

Lubānas kultūras nama direktore 

Velga Puzule

 

 

Jaunākie notikumi

07
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Ikvienam ir nācies nopirkt labu mantu, ko pats beigās nemaz nelieto. Tāpat arī mājās bieži putekļus krāj bērnu

07
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas mazajā baznīciņā
Muzikālie jaunieši - Loreta Māliņa, Māra Imša, Helēna Gerševica, Edijs Gutāns un Keita Putniņa

07
Dec
pie Lubānas pilsētas kluba
Jautras rotaļas un spēles kopā ar DOMINO un RIČURAČA KAULIŅIEM, jūs sasildīs karstais dzēriens un

08
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskā baznīcā
Svētdienas skola