Ar š.g. 19.martu SIA ”Madonas Ceļu būves SIA” ievieš sekojošas izmaiņas reģionālajos autobusu maršrutos  (tālrunis uzziņām 64807061, saraksts pieejams PDF formātā ŠEIT):

 

1. Slēdz autobusu maršrutu „Madona – Saikava  – Švāns” (kursēja 1-5).

2. Autobusu maršrutā "Madona – Meirāni – Lubāna" (kursē 1-6):

2.1. divi reisi tiek novirzīti no pieturas „Praulienas skola” uz pieturām  „Noras”, „Kaļpi”, „Trakši”, „Saikava”, „Vecsaikava”, „Švāns” un tālāk pa maršrutu.   

Lubāna  6.35 (bija 6.40) 19.05 (bija 19.40)
Meirāni  6.48 (bija 6.53) 18.52 (bija 19.27)
Švāns  7.00 (bija 7.06) 18.40 (bija 19.47)
Saikava 7.12          18.28               
Praulienas skola 7.27 (bija 7.25) 18.13 (bija 18.55)
Madonas AO 7.40 18.00 (bija 18.40)

  

2.2. Reisu 8.40 no Lubānas pārceļ uz 8.30, lai Meirānu skolas skolēni laicīgāk nokļūtu skolā.

 

 3. Autobusu maršrutā „Madona – Saikava –  Meirāni –Degumnieki” abos reisos tiek samazināts braukšanas laiks par 15 min.:

Degumnieki     9.00 14.10 (bija 14.25)
Meirāni            9.18 (bija 9.20) 13.52 (14.05)
Švāns               9.30 (9.33) 13.40 (13.52)
Saikava            9.42 (9.50) 13.28 (13.35)
Praulienas skola 9.57 (10.10) 13.13 (13.15)
Madonas AO 10.10 (10.25) 13.00

 

4. Autobusu maršrutā „Madona – Zvidziena – Lubāna” visos reisos tiek samazināts braukšanas laiks par 20 minūtēm, bet reisam Nr.5 atiešanas laiks no Madonas AO pārcelts no 14.25 uz 15.00, saskaņojot ar Meirānu skolas vadību.

Madonas AO 8.40 (bija 9.00) 15.00( 14.25)  18.40 (18.30)
Praulienas skola  8.27 (8.47) 15.13 (14.38) 18.27 (18.17)
Saikava             8.12 (8.30) 15.28 (14.55) 18.12 (18.00)
Švāns 8.02 (8.17)  15.38 (15.08) 18.02 (17.47)
Meirāni             7.54 (8.03) 15.46 (15.22) 17.54 (17.33)
Degumnieki      7.36 (7.44) 16.04 (15.41)   17.36 (17.14)
Lubāna 7.00   16.40 (16.25) 17.00 (16.30)

 

5. Autobusu maršrutā „Madona- Barkava - Lubāna” tiek samazināts braukšanas laiks reisā par 20 minūtēm 

Madona             17.00
Praulienas skola 17.11 (17.15)
Visagals            17.26 ( 17.31)
Švāns                17.33 (17.38)
Barkava             17.45 (17.50)
Degumnieki      18.04 (18.10)
Lubāna              18.20 (18.40)

 

6. Izmaina un samazina braukšanas laikus maršrutā "Madona – Cesvaine- Lubāna – Barkava – Madona" visos reisos

Madona  7.10 (bija 7.05)      12.40 (12.05)   17.30 (17.20)
Cesvaine 7.35 (7.40) 13.05 (12.35)  17.55 (17.45) 
Dzelzava 7.55 (7.55)    13.25 (13.00) 18.15 (18.05-18.10)
Lubāna 8.30-8.50 (8.35-8.50) 14.00-14.30 (13.40-14.00)  18.50 (18.50-19.10)
Barkava 9.25 (9.40) 15.05 (14.40) 19.25 (19.40)
Madona 10.10 (10.30) 15.50 (15.30) 20.10 (20.30)

 

Madona             7.15 (bija 6.55)     12.30 (bija 12.00)
Barkava     8.00 (7.45- 7.50)   13.15 (12.50)
Lubāna 8.35- 8.55 (8.40-9.00) 13.50- 14.20 (13.40 - 14.05)
Dzelzava    9.30 (9.40) 14.55 (14.45)
Cesvaine    9.50 (10.05) 15.15 (15.10)
Madona     10.15 (10.35) 15.40 (15.40)

 

Tālrunis uzziņām 64807061

Jaunākie notikumi

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

23
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants