Amata pienākumi:

-          sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par pieņemtajiem domes lēmumiem, kā arī par pašvaldības administrācijas darbu, nepieciešamības gadījumā izskaidrot to būtību. Sniegt plašsaziņas līdzekļiem pašvaldības viedokli;

-           radīt saturu, publicēt to iestādes tīmekļa vietnē, pastāvīgi rūpēties, lai informācija vienmēr ir aktuāla;

-          fotografēt, filmēt un veidot iestādes kontus sociālajos medijos, caur vizuāliem materiāliem sniedzot ieskatu dažādu pasākumu un amatpersonu tikšanos norisē;

-          veidot vizuālus stāstus, skaidrojot sabiedrībai sarežģītas tēmas infografiku veidā;

-          piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā, kontrolēt to atbilstību iestādes mērķiem;

-          veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par iestādei svarīgiem jautājumiem;

-          piedalīties iestādes struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju, pasākumu, rīkošanā un norisē, protokolēt tās.

 Svarīgi, lai Tev ir:

 

-          izpratne par sabiedrisko attiecību būtību un lomu iestādes mērķu sasniegšanā;

-          augstākā izglītība vai vēl nepabeigtas studijas informācijas tehnoloģiju jomā, sabiedrisko attiecību jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;

-          pieredze tīmekļa vietņu administrēšanā, kā arī izpratne par tīmekļa vietņu izstrādes pamatprincipiem;

-           izpratne par fotografēšanas un videofilmēšanas pamatprincipiem, pieredze fotomateriālu un videomateriālu izveidē, prasme strādāt ar datorprogrammām fotogrāfiju un videomateriālu apstrādei;

-           izpratne par dažādām infografiku un citu vizuālu informatīvu materiālu veidošanas datorprogrammām un pieredze atsevišķu datorprogrammu pielietošanā;

-          prasme plānot darba uzdevumu savlaicīgu izpildi, spēja strādāt komandā un individuāli, kā arī orientācija uz klientu un augsta atbildības sajūta;

-           teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.

Pretendenta dalībai konkursā lūdzam iesniegt CV un motivētu pieteikumu, kurā iekļauta pieredze tīmekļa vietņu izstrādē un administrēšanā, fotomateriālu un videomateriālu izveidē un apstrādē, infografiku izstrādē, sociālo platformu pārvaldībā vai līdzīgu komunikācijas projektu īstenošanā.

Pretendentiem dokumentus lūdzam iesniegt līdz šā gada 31. janvārim, nosūtot tos uz e-pasta adresi pasts@lubana.lv vai nosūtīt / iesniegt Lubānas novada pašvaldībā (Tilta  ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā LV-4830). Tālr. uzziņām 64894941.

Alga - 729 EUR

Darba vietas adrese - Tilta  iela 11, Lubānā, Lubānas novads

Darba laika veids - normālais darba laiks

Darba veids - darba līgums uz nenoteiktu laiku