No 16. janvāra līdz 14. aprīlim Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā būs apskatāma Sandras Žvaginas izstāde “Lubānas kods”. Tas ir divu gadu laikā tapis pētījums – Lubānas novada identitātes meklējumu un atradumu apkopojums, kas vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem var kalpot kā palīgs vietas turpmākajai attīstīšanai. “Lubānas kods” ir Sandras diplomdarbs, 2016. gadā absolvējot maģistrantūras studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozarē. “Lubānas kods” arī godalgots ar studentu kategorijas zeltu Starptautiskajā Informācijas dizaina balvas konkursā (IIID Award 2017).

Sandra Žvagina dzimusi un uzaugusi Ventspilī. Neesot no Lubānas novada, iemesls šādai darba tēmai tomēr meklējams autores ģimenē – brīdī, kad Sandras brālis Oskars Žvagins, “Lubānas vīnotavas” vīndaris, lūdzis palīdzību degustācijas telpas izveidošanā. Bija skaidrs, ka jaunā Lubānas  viesmīlības vieta jāveido lokāli autentiska un ar atbildību pret novada vēsturi un kultūras mantojumu, tāpat bija skaidrs, ka nepieciešams pamatīgs izpētes process.  Tāpēc pētniecības gaitā autore pievērsusies dažādu Lubānai un tās apkārtnei raksturīgu elementu meklēšanai, īpaši fokusējoties uz tādiem elementiem, kas palīdzētu iekārtot jaunu publisko vai privāto vidi Lubānā, un būtu noderīgi arī Oskara vīna degustāciju telpas izveidei. Rezultātā – vīnotavas degustāciju telpa vēl ir tikai procesā, bet identitātes meklējumi un atradumi apskatāmi jau šobrīd.

Sandras maģistrantūras studijās veiktais darbs apkopots grāmatā. Tā kā tās mērķauditorija nav dizaineri, tad, pretēji stila grāmatu formātam ar konkrētiem likumiem un noteikumiem, šī grāmata sniedz tikai vienkāršus padomus. Grāmatā ietvertas arī interaktīvas detaļas, lai Lubānas iepazīšana kļūtu atraktīvāka. Grāmatas audumu īpaši tai audusi Lubānas amatniece Sandra Valaine. Papildu iesietajam materiālam izveidota arī mājaslapa (www.lubanaskods.lv), kuru nākotnē iespējams papildināt vai arī tai pievienot platformu, kurā būtu iespējams iesaistīties arī Lubānas iedzīvotājiem.

Pētījums ietver ap 200 dažādu Lubānas atradumu jeb raksturīgo lietu ilustrācijas. To starpā ir krāsas, ornamenti, mēbeles un priekšmeti. Elementi sadalīti pēc to piederības kādam no četriem Lubānai raksturīgajiem laikmetiem, kas pētniecības gaitā atrasti par Lubānai nozīmīgiem un izdalīti kā stilistiskie ietvari.

Palīdzīgu roku Lubānas atklāšanā Sandrai snieguši Tija un Oskars Žvagini, Vilnis Strautiņš, Māris Valainis, Astrīda Ikauniece, Madonas Mākslas un novadpētniecības muzeja darbinieces un Andris Trečaks. Tāpat procesa gaitā ar padomiem palīdzējusi Sandras maģistra darba vadītāja – Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Barbara Ābele.

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00