Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros ir realizēts projekts “Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2205-000002).) Projekta kopējās izmaksas – EUR 20069,26.Projekta publiskais finansējums - EUR 13865,54.

Projekta mērķis:

Ar šo projektu Lubānas novada pieciem amatiermākslas kolektīviem tika iegādāti tautas tērpi, kas nesīs vēstījumu par šiem kolektīviem raksturīgo kultūras mantojumu un kolektīvi būs sagatavoti XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā. Iegādātie tautastērpi būs Lubānas novada pašvaldības pamatlīdzekļi. Šī projekta ietvaros esam iegādājušies tautas tērpus Lubānas kultūras nama tautas deju ansamblim “Lubāna”, Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam “Žuburi”, Lubānas folkloras kopai “Lubāna”, Lubānas kultūras nama senioru sieviešu korim “Noskaņa”, Meirānu tautas nama vecākās paaudzes deju kolektīvam “Meirāni”. Tautas tērpu komplekti ir veidoti balstoties uz LNKC tautastērpu nozares padomes tautas tērpu konsultantes Anetes Karlsones un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātājas Laimas Garās ieteikumiem, izmantojot jau esošos tērpus, tos komplektējot ar projektā iegādātajiem tērpiem. Projekta ietvaros austos izstrādājumus nodrošināja V. Bļinkovas individuālais uzņēmums “MĀKSLA”, šūtos izstrādājumus - saimnieciskās darbības veicējs Pēteris Čaikovskis, šūtos ar izšuvumu izstrādājumus - SIA “MUDURI”.

         

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

                   

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!