Lubānas novada pašvaldība

izsludina pieteikšanos uz

 Jaunatnes lietu speciālista amatu

(uz laiku līdz diviem gadiem, amatalga 706 EUR/mēnesī)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un realizēt jaunatnes politiku novadā;
 • Vadīt jauniešu centra administratīvo darbu;
 • Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
 • Organizēt jauniešus izglītojošus, attīstošus un audzinošus pasākumus, nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • Veikt neformālās izglītības izglītojošus pasākumus jauniešiem;
 • Izvērtēt jauniešu brīvā laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības;
 • Izstrādāt un realizēt jaunatnes lokāla, reģionāla un nacionāla līmeņa projektus;
 • Veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un sociālā darba struktūrvienībām un nevalstiskajām organizācijām;
 • Organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu novadā;
 • Nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem par jaunatnes lietām un jauniešu centra darbību;
 • Pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (vēlams pedagoģiskajā vai sociālajā jomā);
 • Teicamas saskarsmes spējas;
 • Izteikti attīstītas organizēšanas un plānošanas spējas;
 • Pieredze lietvedības dokumentu sagatavošanā;
 • Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem vai bērniem;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.

 Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • Eseja „Mūsdienu jaunietis Lubānas novadā” (apjoms – līdz divām lappusēm).

Pieteikuma dokumentus pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@lubana.lv vai pa pastu Lubānas novada pašvaldībai, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, vai iesniegt personīgi līdz 2017.gada 29.decembrim. Papildus informācija pa tālruni 64894941