No 2017.gada 11.decembra tiek mainīta Lubānas novada Indrānu pagasta Meirānu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas adrese un darbalaiks – turpmāk iedzīvotājiem visi pasta pakalpojumi katru darbdienu būs pieejami Meirānu Tautas namā no plkst.8.30 līdz 9.30. Nepieciešamos pasta pakalpojumus klienti var saņemt arī pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietas adreses maiņa saistīta ar pašvaldības lēmumu attiecībā uz telpu īri, savukārt jaunais darbalaiks pieskaņots pašvaldības izteiktajai vēlmei Meirānu iedzīvotāju ērtākai apkalpošanai.

Tāpat kā līdz šim, Meirānu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas jaunajā adresē iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Indrānu pagasta Meirānu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Meirānu iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25700089.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Meirānu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 648 94440 vai 26655483 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Lubānas pasta nodaļu Baznīcas ielā 8, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās plkst.8–13.30, pārējās darbdienās plkst.8–12.30 un plkst.13–15.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00