26. oktobra domes sēdē tika piešķirti pašvaldības apbalvojumi “Lubānas novada gada cilvēks” nominācijām

 

„Gada cilvēks” – Zemessardzes 3.brigādes, Zemessardzes 25.kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas virsseržantam Mārim Ezeriņam – par nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un novada  atpazīstamības veicināšanā.

„Mūža ieguldījums” – Lubānas novada iedzīvotājai Skaidrītei Kalniņai – par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

„Mūža ieguldījums” – Lubānas kultūras nama lauku kapelas “Meldiņš” vadītājam Andrim Dzenim – par  nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tradīciju izkopšanā Lubānas novadā.

„Gada cilvēks izglītībā” – Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā Ilzei Stiprajai – par nozīmīgu ieguldījumu starptautisko projektu koordinēšanā un vadīšanā Meirānu Kalpaka pamatskolā.

„Gada cilvēks kultūrā” – Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīvu vadītājai Lailai Ozoliņai – par TDA „Lubāna” un jauniešu deju kolektīva „Žuburi” augstiem sasniegumiem, novada vārda popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām.

„Gada cilvēks sportā” – basketbola komandai “Lubāna”: Magnusam Mūkinam, Edgaram Saulītim, Ģirtam Žeieram, Rolandam Saleniekam, Kristapam Pērkonam, Marekam Masam, Mārtiņam Petrovam, Ričardam Kolātam, Marekam Krēsliņam, Edijam Smilgam, Rinaldam Kočānam, Kristapam Līcītim, Kasparam Ozoliņam – par sportiskajiem sasniegumiem 2017. gadā un novada vārda popularizēšanu.

„Gada jaunietis” – Vidzemes augstskolas 4. kursa studentei Katrīnai Valainei – par ieguldījumu pozitīva jaunieša tēla veidošanā,  par novada vārda  atpazīstamības veicināšanu.

„Gada cilvēks labdarībā” – uzņēmējam, z/s “Vilces” īpašniekam Guntim Klikučam – par nesavtīgu ieguldījumu novada labā.

„Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā” – Lubānas novada sociālā dienesta direktores vietniecei Vijai Banderei – par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā novadā.

„Gada cilvēks savā amatā” – Lubānas vidusskolas grāmatvedei Līgai Birziņai – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

„Gada cilvēks savā amatā” – VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” sociālā sektora vadītājai Dacei Valainei – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

„Gada cilvēks savā amatā” – ģimenes ārstei Veltai Igaunei – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

“Lauku sētas saimnieks” – lauku sētas saimniekiem Ingrīdai un Jānim Akmeņiem – par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā.

Pašvaldības apbalvojuma nominanti tiks sumināti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos – 17. novembrī plkst. 18.00 Meirānu tautas namā un 18. novembrī plkst. 17.00 Lubānas pilsētas klubā.