Vai jauniešu domei Lubānā būt?

Pēdējo 10 gadu laikā Latvijas pašvaldības strukturētāk un koordinētāk pievēršas jauniešu interešu pārstāvniecībai un aizstāvībai pašvaldībā, tāpēc daudzviet pašvaldībās tiek veidotas jauniešu domes. Tās ir oficiālas institūcijas, kas veic konkrētās vietas jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī veicina jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

 

Visbiežāk jauniešu domes pašvaldībās veic šādus uzdevumus:

1. Organizē dažādus pasākumus, konkursus, akcijas un citas aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem pašvaldības iedzīvotājiem;

2. Izzina, pēta un analizē jauniešu intereses un problēmas pašvaldībā;

3. Piedalās un īsteno vietējus, valsts un starptautiska mēroga projektus, kas saistīti ar jaunatni;

4. Izsaka ierosinājumus un priekšlikumus, kas ir saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu pašvaldībā.

Uzdevumi un darbības principi katrai jauniešu domei var atšķirties, bet galvenais diskusijas jautājums Lubānas iedzīvotājiem – vai šāda institūcija Lubānā IR/NAV nepieciešama? Vai Lubānā ir jaunieši, kas šo domi saskata kā labu iespēju savu un citu jauniešu interešu aizstāvībai? Vai pašvaldība ir gatava atbalstīt šādas domes izveidi? Vai Lubānas novada iedzīvotāji redz un dzird, cik būtiska daļa ir jaunieši Lubānā?

Uz šiem un vēl daudz citiem jautājumiem, centīsimies atbildēt diskusijā "Vai jauniešu domei Lubānā būt?"

Laipni aicināti visi interesenti 21. septembrī plkst. 16.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā!

Linda Irbe

Lubānas novada jaunatnes lietu speciāliste

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!