Pacientiem darba laikā griezties pie saviem ģimenes ārstiem, pēc darba laika akūtos gadījumos zvanīt Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai – 113, konsultācijas pēc ģimenes ārsta darba laika var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni - 66016001. Inese Lībere

Jaunākie notikumi

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva