Lielākā daļa lubāniešu, noteikti šovasar ir pamanījuši Lubānas novada jauniešu centra aktīvo darbošanos. Tas viss pateicoties projektam “Mosties!”. Šī projekta ietvaros vēlamies aicināt Lubānas jauniešus pamosties – būt aktīviem un atbildīgiem. Projekts “Mosties!” tiek īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atbalstu. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 3235,84 Eur. Projekta norises laiks no 2017.gada 1.maija līdz 30.septembrim.

Šī projekta ietvaros liels uzsvars tiek likts uz to, lai Lubānas jaunieši uzzina par iespējām, kā attīstīt savas prasmes, kā šīs prasmes noformēt dzīvei un darbam vērtīgā formā, kā līdzdarboties pašvaldības darbā, kā ietekmēt Jauniešu dzīvi Lubānā un daudzas citas vērtīgas lietas. Tiks organizēti gan semināri par brīvprātīgo darbu, gan rosināta diskusija par Jauniešu domes izveidi, gan pulcināti jaunieši daudz un dažādās aktivitātēs, lai viņi redzētu iespējas, kur līdzdarboties. Pasākumu plānošanā un organizēšanā jauniešu centram tiks piesaistīts kāds aktīvs jaunietis – līderis, kas darbosies visas vasaras garumā. Tiks nodrošinātas arī apmācības jaunatnes lietu speciālistam digitālo prasmju apguvē un jauniešu psiholoģijā.

Plānotās projekta aktivitātes:

 

1)      Seminārs “Brīvprātīgs un vērtīgs”- par brīvprātīgo darbu Latvijā un tā administrēšanas nosacījumiem.

 

2)      Diskusija “Jauniešu dome” pašvaldībā – vajadzība vai untums”.

 

3)      “Brīvprātīgais darbs Lubānā” – izveidot brīvprātīgā darba sistēmu Lubānā.

 

4)      “Jauniešu domes” vēlēšanas un darbības uzsākšana.

 

5)      “Dubults spēks” - pieņemt darbā jaunieti, kas 2 mēnešu laikā palīdz organizēt pasākumus un īstenot projekta aktivitātes.

 

6)      Jaunatnes lietu speciālista profesionālā pilnveide – mācības jaunatnes lietu speciālistam.

Informācija par projekta aktivitātēm un gaidāmajiem pasākumiem pieejama jauniešu centra sociālo tīklu lapā: Facebook/Lubānas novada jauniešu centrs. Laipni aicināti piedalīties un līdzdarboties projekta aktivitātēs!

Linda Irbe

 

                               

 

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
-
Lubāna

25
Sep
Dabas takā "Aiviekstes ozoli"
Nāc un izšauj ar loku “Aboriešu” lokšautuvē! Piedalās visas vecuma grupas. Dalībniekiem...

26
Sep
Dabas takā "Aiviekstes ozoli"
Bez vecuma ierobežojuma. Starts Baznīcas ielā 5, Lubāna. Obligāti līdzi jāņem galvas vai...

27
Sep
Bijusī Lubānas dzelzceļa stacija
Pārgājienā piedalās Lubānas vidusskolas skolēni. Maršruts: bijusī dzelzceļa līnija...