Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze šovasar ir uzsākusi darbu pie dievnama jumta nomaiņas, kas pašlaik ir kritiskā stāvoklī. Mūsu dievnams, kas Dieva godam iesvētīts 1872. gada 6. janvārī, ir ne tikai draudzes, bet visas mūsu pilsētas lepnums un ievērojamākais tūristu apskates objekts.

Draudze pēdējos gados ir apņēmīgi vākusi ziedojumus (uz 30.06.2017. ziedojumos jumta remontam ir savākti 14 781,60 EUR) un meklējusi iespējas kā nomainīt laika zoba sagrauzto jumtu. Lietus un sniegs bojā dievnamu, kā arī tajā esošās 1871. gadā būvētās ērģeles. Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze ir atjaunojusi Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusu dievnama ēkai, cerot uz valsts un pašvaldību atbalstu.

Šogad draudze ir saņēmusi atbalstu ELFLA projektam "Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta seguma maiņa" 40 000,00 EUR apmērā. Projektu paredzēts realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. 

Projekta kopējās izmaksas85861,68 EUR. 

Jumta remontam vēl ir nepieciešami - 31080,08 EUR.

Lubānas draudze uzsāk ziedojumu akciju "Uzdāvini dakstiņu", kurā ikviens var ņemt dalību ziedojot jumta remontam. Katram no mums ir iespēja dievnamam uzdāvināt dakstiņu, ziedojot 5 EUR tā iegādei. Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem un Dieva svētību, varam šo darbu paveikt. Katrs ar kādu mazumiņu, mēs varam paveikt daudz, tā pagodinot Dievu un esot par svētību savai tautai, pilsētai un tuvākajiem. Iespējams, arī tev kabatā ir viens dakstiņš. 

Aicinām atbalstīt mūsu pilsētas ievērojamākās un vienas no senākajām celtnēm - Lubānas evaņģēliski luteriskās baznīcas saglabāšanu, ziedojot katra iespēju robežās:

  • Konta nr.: LV21HABA0551036850715
  • Banka: SWEDBANK
  • Saņēmējs: Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze
  • Reģ.nr.: 90000458154
  • Mērķis: jumta remontam

Iespējams ziedot ir arī Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā, speciālā ziedojuma kastītē. Tuvākajā laikā šādas ziedojuma kastītes tiks izvietotas vairākās Lubānas novada iestādēs. 

Dieva vārdā mēs lasām: "Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem."

 

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!