Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem un starpinstitucionālo ainavu ekspertu padomi organizē aktivitāti "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt"".

Ainavu dārgumi - vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Aktivitātes mērķis ir sekmēt daudzfunkcionālu un kvalitatīvu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību.

Lūdzu atsaucieties un iesakiet, kuras ainavas raksturo Lubānas novada "Ainavu dārgumus". Pirmais, kas man nāk prātā ir Aiviekstes upe, Liedes ieteka Aiviekstē, Kapu ezers, Seldžu ozolu audze, Naudas ozols.

Aktivitātes pirmais posms sāksies ar ainavu dārgumu pieteikšanu, kas izsludināta līdz š.g. 15. jūlijam. Pieteikumus var iesniegt gan fiziska persona, gan arī personu grupa, piemēram, ģimene, klases kolektīvs, nevalstiskās organizācijas pārstāvji u.c., turklāt pieteikumu skaits ir neierobežots. Ainavas iespējams pieteikt elektroniski tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv vai arī dodoties uz vietējo publisko bibliotēku savā pašvaldībā, kur bibliotekārs konsultēs, palīdzēs aizpildīt un nosūtīt pieteikuma veidlapu.

Papīra formātā iesniegtais pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: ainavudargumi@varam.gov.lv.

Aicinām iesaistīties ainavu dārgumu krātuves veidošanas pirmajā posmā:

  • piesakot savus ainavu dārgumus tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā līdz 2017. gada 15. jūlijam
  • balsojot par pieteiktajiem ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim
  • daloties ar papildus informāciju par ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14. februārim

 

Noslēguma pasākums notiks 2018. gada oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā piedalīties tiks aicināti arī aktīvākie ainavu dārgumu pieteicēji.

Šī ir lieliska iespēja ikvienam no mums piedalīties dāvanas sagatavošanā Latvijai, pamanot skaistumu un vērtības šķietami ikdienišķās lietās. Izcel sava novada dārgumu un parādi citiem!

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!