Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos biznesa ideju konkursam "Sāc Lubānā".

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir EUR 8000.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, zemnieku saimniecība) un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.

Šā mērķa īstenošanai pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz:

  • jaunu darba vietu radīšanu Lubānas novadā; 
  • jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu.

Piedalīties Konkursā ir tiesības:

  • komercsabiedrībai, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, kuras juridiskā adrese ir Lubānas novadā un, kas nodibināta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas;
  • fiziskai personai, kura gatava reģistrēt saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību Lubānas novadā.

Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 4000.

Projekta pieteikuma iesniegšana:

  • elektroniski sagatavota un parakstīta uz e-pasta adresi pasts@lubana.lv;
  • personīgi, iesniedzot Lubānas novada pašvaldības administrācijā, adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, aizlīmētā aploksnē ar norādi "Konkursam - "SĀC LUBĀNĀ". Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese; 
  • pa pastu- Lubānas novada pašvaldībai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, ar norādi – "Konkursam - "SĀC LUBĀNĀ" (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Projekta iesniegšanas laiks: no 2017. gada 13. aprīļa līdz 2017. gada 19. maijam.

Konkursa ietvaros atbalstīto projektu realizācijas termiņš: ir līdz 2017. gada 20. decembrim.

Vairāk par konkursu, tā nolikumu, projekta pieteikumu, vērtēšanu un nolikuma pielikumiem lasīt konkursa nolikumā.

Nolikums un pielikumi

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

25
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas estrādē
Jums spēlēs grupa "Kamēr jauni" Ieeja: 3 EUR