Sveiciens visiem novada iedzīvotājiem, aktīvākajā sakopšanas laikā - pavasarī! Šis gads, kā visi iepriekšējie, nācis ar kārtējo Lielo Talku, kas šogad notiks 22. aprīlī. Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Lielās Talkas mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot apkārtni un rūpēties par vidi. 

Gaidot Latvijas simtgadi, vēl aktīvāk kā citus gadus, aicinu ikvienu sakopt savas mājas, darba vietas teritoriju un vidi sev apkārt. Lielās Talkas mājas lapā oficiāli ir pieteiktas piecas talkas vietas.

Biedrība "Vecais Ceplis" aicina uz talku pie operdziedātāja Jāņa Zābera muzeja "Vecais Ceplis".  Sakopsim apkārti un veidosim to ar vien patīkamāku gan vietējiem tūristiem, gan citiem ciemiņiem. Pēc talkas baudīsim uz ugunskura vārītu zupu.

Broņislavas Martuževas fonds "RAKSTĪTĀJA" īsteno LAD atbalstītu LEADER projektu "Broņislavas Martuževas dzejas klēts". Talkas dienā plānota vecās klētiņas nojaukšana/demontāža un "Dārziņu" teritorijas sakopšana. Līdzi jāņem cimdi, grābeklis, zāģis un pavasarīgs prieks! Pulcējamies 9:00 "Dārziņos", noslēgumā zupa, Martuževas dzeja un dziesmas.

Biedrība "Cerība", gaidot Brīvības ielas svētkus, uzņemsies iniciatīvu sakopt vietu, kur atradās vecs šķūnis - Brīvības ielā 7, pretī Katoļu draudzes baznīcai.

Māris Valainis aicina talkotājus uz Dzelzceļa ielu 14. Attīrīsim vecā dzelzceļa sliežu ceļu, kur tiks realizēta ideja par velo ceļā izveidi. Lubānai kļūt sakoptai un sportiskai.

Tāpat Lielās Talkas dienā tiks sakopts Aiviekstes upes krasts un citas novada vietas.

 


 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!