Katru gadu "Skrides fonds" izsludina dažādus konkursus - zīmējumu konkursus, eseju konkursus, kurā ik gadu piedalās liels skaits skolēnu. Arī šogad tiek izsludināts jauns konkurss - "Meistara pēdās".

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par latviešu vecmeistaru darbiem, iepazīt Madonas novada pazīstamākos māksliniekus, rosināt skolēnus apmeklēt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāli.

Konkursa uzdevums:

  • Līdz 2017.  gada 16. aprīlim apmeklēt Arija Skrides gleznu izstādi Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālē;
  • Izvēlēties sev tuvāko mākslinieka gleznu;
  • Īsā aprakstā (līdz 5 teikumiem, iekļaujot izvēlētās gleznas nosaukumu) pamatot savu izvēli, aprakstot mākslas darbu.

Konkursa darbu izstrādes varianti:

  • Veikt gleznas brīvu kopiju;
  • Izvēloties kādu fragmentu vai detaļu no konkrētās gleznas, papildināt to ar savu ideju.

Konkursa dalībnieki:

Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Madonas, Lubānas un Cesvaines novada izglītības iestāžu 1.-12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstīgi norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli.

Darbu iesniegšana:

  • Zīmējumi ir iesniedzami no 2017.  gada 1.  aprīļa līdz 2017. gada 30. aprīlim;
  • Konkursa darba pieteikuma aprakstā ir jānorāda arī autora vārds, uzvārds, skola, klase un kontaktinformācija - tālruņa Nr., e-pasta adrese;
  • Konkursa darbi ir jāiesniedz Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā Skolas ielā 10 Madonā, norādot pieteikumā minētos datus, kā arī nosūtot šā nolikuma 4.2. punktā minēto informāciju uz fonda e-pastu skridesfonds@gmail.com.

Vairāk par konkursa darbu noformējumu, vērtēšanu un apbalvošanu lasīt konkursa nolikumā.

Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu skridesfonds@gmail.com.

Nolikums

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!