Šā gada 7. martā plkst. 13.00, Lubānas pilsētas klubā norisināsies skolēnu skatuves runas un mazās formas uzdevumu konkurss.

Konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Konkursu organizē: Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Konkursa dalībnieki: Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) skolēni.

Norise: Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumi (literārie uzvedumi, literārās kompozīcijas, miniatūras, skeči, lugu fragmenti u.c.) tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.

Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

1. kārtai pieteikumus iesūtīt līdz 2017. gada 27. februārim pa e-pastu: izglitiba@lubana.lv.

Laipni aicināti arī skatītāji!

Vairāk par konkursu nolikumā.

Pieteikums skolēnu skatuves runas konkursam Lubānas novadā

Pieteikums mazās formas uzvedumu konkursam Lubānas novadā

Nolikums

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

23
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants

23
Okt
Lubānas novada jauniešu centrā
Rudens brīvlaikā Lubānas novada jaunieši aicināti piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs.

24
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas “Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt

24
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas “Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt