Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar Latvijas augstskolām un Augstākās izglītības padomi izstrādāt pamatotu un mērķtiecīgu plānu Latvijas augstākās izglītības sistēmas sakārtošanai. RPIVA jebkurā laikā ir gatava konstruktīvam dialogam ar ministriju uz vienlīdzīgiem un saprotamiem spēles noteikumiem.

Vienlaikus RPIVA aicina izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski publiski atsaukt masu saziņas līdzekļos publicēto nepatieso ziņu par it kā pieņemto lēmumu reorganizēt RPIVA, pievienojot to Latvijas Universitātei. Nedz IZM, nedz ministram nav tiesību pieņemt šādu lēmumu, un apgalvot pretējo būtībā nozīmē pārkāpt ministra amata pilnvaras. "Mēs aicinām ministru atzīt savu kļūdu un atvainoties gan studentiem, gan mācībspēkiem par radīto ažiotāžu, kas jau ir nodarījusi milzu zaudējumu gan RPIVA, gan Latvijas politiķu, gan Latvijas augstākās izglītības sistēmas reputācijai".

"IZM ir pēdējais laiks atteikties no melnās sabiedrisko attiecību kampaņas un melīgu faktu piesaukšanas ar mērķi RPIVA pievienot LU, tā vietā kopīgi ar augstskolām izstrādājot racionālu un samērīgu plānu, kā reorganizēt Latvijas augstākās izglītības sistēmu. Nevienam nevar būt iebildumu pret pārmaiņām, kas patiešām ir vērstas uz līdzekļu taupīšanu un studiju procesa efektivitātes uzlabošanu. Taču ir absurdi reformas sākt, pievienojot spēcīgāku un izmaksu ziņā efektīvāku augstskolu ar specializāciju konkrētā augstākās izglītības sektorā - pedagoģijas izglītībā – šajā jomā vājākai augstskolai. Tas nepārprotami samazinās augstākās izglītības kvalitāti pedagoģijā, vienlaikus sadārdzinot gan valsts, gan studējošo izmaksas".

RPIVA atgādina, ka, būdama pēc studentu skaita trešā lielākā IZM finansētā augstskola Latvijā, patērē ievērojami mazāk valsts budžeta līdzekļus, nekā citas augstskolas. 2015. gadā no visiem RPIVA studentiem tikai 17,8% studēja valsts finansētajās studiju vietās. Praktiski visu RPIVA studiju programmu absolventiem ir valstī viens no augstākajiem nodarbinātības īpatsvariem, akadēmijas pamatprogrammu – "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" un "Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu mācību priekšmetu pamatskolā" absolventu vidū sasniedzot pat 100%!

RPIVA sagatavo vairāk skolotāju nekā visas pārējās Latvijas augstskolas kopā; tai ir filiāles astoņās Latvijas pilsētās, un tieši tajās, kurās nav reģionālo augstskolu, kas realizētu tādas pašas vai līdzīgas studiju programmas. Visi RPIVA studiju virzieni ir akreditēti uz maksimālo termiņu – 6 gadiem, turklāt augstskola ir ieguvusi Latvijā augstāko novērtējumu sociālajās zinātnēs Technopolis starptautiskajā zinātnisko institūciju izvērtējumā, apsteidzot arī LU.  

 

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Ilze Tumulkāne

E-pasts: ilze.tumulkane@rpiva.lv

Tālr. 26352532

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!