Domājot par visu paaudžu kultūras aktivitātēm, ar šī projekta palīdzību Lubānas un Cesvaines novadā tika noorganizēti šādi pasākumi ar profesionālu mākslinieku dalību:

1. Latvijas Leļļu teātra izrāde Edgars Kaufelds "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki 2" 2016. gada 9. decembrī plkst. 15.00 Cesvaines kultūras namā un plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā;

2. Koncerts "Visskaistākie gadalaiki" ar mūziķiem Aneti Dovmani (čells), Kasparu Dovmani (flauta), Karlīnu Īvāni (vijole, alts, viola d’amore), Mārtiņu Dovmani (oboja), dejotāju Inetu Dovmani un stāstnieku Daini Īvānu 2016. gada 21. maijā plkst. 15.00 Lubānas pilsētas klubā un plkst. 19.00 Cesvaines pilī;

3. Klasiskās mūzikas koncerts "Latvijas 100 gadi  gaidot" ar Latvijas nacionālās operas solisti Evitu Zālīti un ērģelnieci Ilonu Birģeli 2016. gada 16. jūlijā plkst. 11.00 Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā un 2016. gada 30. jūlijā plkst. 18.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā.

Visi pasākumi bija kupli apmeklēti, kas apstiprina šo pasākumu nepieciešamību. Tie varēja notikt pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam 3000, Eiro apmērā un Lubānas un Cesvaines novada pašvaldības finansiālajam atbalstam 800 Eiro apmērā (katra pašvaldība 400,- Eiro).

 

Ilze Kraukle

 

Jaunākie notikumi

17
Okt
Meirānu tautas nams
Ai, kājiņas, man kājiņas, dancot gribu, dancot gribu... Vecākās paaudzes tautisko deju kolektīvs

18
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”