Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2017. gada 6. janvārī plkst. 12.00 Litenes Tautas nama Lielajā zālē, Muižas kalpu mājā, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA "AP Kaudzītes" iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes".

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA "AP Kaudzītes" pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta pieauguma būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA "AP Kaudzītes" iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2017. gada 5. janvārim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA "AP Kaudzītes" iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Pieejams: https://www.sprk.gov.lv/jaunums/regulators-aicina-paust-viedokli-par-sia-ap-kaudzites-iesniegto-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifa-projektu

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

 

 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

 

Jaunākie notikumi

08
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskā baznīcā
Svētdienas skola

08
Dec
Pie Meirānu stacijas
Dziedāsim, dejosim, pirksim, pārdosim, gardus našķus baudīsim. Lai noskaņojums "rūķīgāks",

08
Dec
Lubānas draudzes “Mācītājmuižā"

13
Dec
Meirānu bibliotēkā
"Mākslas pieskāriens saviļņo dvēseli" Tikšanās ar mākslas un mūzikas terapeiti, dziesminieci Vitu Krūmiņu no