Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros,  aktivitātē: "Kultūrvēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti" ietvaros ir atbalstīts projekts "Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta seguma maiņa" (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2201-000001). Projekta kopējās izmaksas - EUR 61 770. Projekta publiskais finansējums - EUR 40 000,  projekta attiecināmās izmaksas 50 000. Projektu paredzēts realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. 

Projekta mērķis: Lai saglabātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - Lubānas luterāņu baznīcu ar valsts aizsardzības numuru Nr. 9146, valsts nozīmes mākslas pieminekli Ērģeles ar Nr. 4054, valsts nozīmes mākslas pieminekli Vitrāža "Kristus ar bērniem" ar Nr. 4056, valsts nozīmes mākslas pieminekli Vitrāžas (2) ar Nr. 4057., veikt Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta nomaiņu.

Projekta apraksts: Projekta ietvaros tiks veikta fasādes vienkāršota atjaunošana - jumta seguma maiņa. Pirms darbu uzsākšanas paredzēta būvlaukuma sagatavošana, kas ietver sastatņu montāžu, instrumentu moduļa novietošanu un teritorijas norobežošanu. Pēc tam plānoti esošā jumta seguma demontāžas darbi, kas ietver māla dakstiņu demontāžu un šķirošanu, zem dakstiņiem esošā skaidu seguma un latojuma demontāžu. Bojātos dakstiņus paredzēts utilizēt, tos pārstrādājot tenisītā. Tiks nomainītas bojātās jumta konstrukcijas ar jaunām un uz spārēm tiks montēta zemseguma plēve, virs kuras montēsies šķērslatojums un jaunais dakstiņu segums (Monier Nova, krāsa - ķieģeļsarkana), ieskaitot visus nepieciešamos papildelementus: montāžas skrūves, kores dakstiņu stiprinājumus, kores blīvlentu, karnīzes lāseņus, norobežojumu pret putniem. Celtniecības darbu veicējs tiks izraudzīts likumdošanā noteiktā kārtībā.

 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Jaunākie notikumi

22
Jūn
Jauniešu centrs
-
Lubāna
Līdzi jāņem auduma maisiņš, krekliņš vai audums, kuru vēlies apgleznot.

23
Jūn
Dabas takā "Aiviekstes ozoli"
Laipni aicināti uz Līgo loka šaušanas sacensībām 23.jūnijā plkst.11:00 dabas takas...

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē
-
Lubāna
  Lubānas pilsētas estrādē no plkst.16:00 notiks dažādas Līgo dienas...

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē
Lubānas novada pašdarbnieku kolektīvu kopīgi veidots koncerts "Līgo, līgo, rallallā!",...