Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros,  aktivitātē: "Kultūrvēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti" ietvaros ir atbalstīts projekts "Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta seguma maiņa" (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2201-000001). Projekta kopējās izmaksas - EUR 61 770. Projekta publiskais finansējums - EUR 40 000,  projekta attiecināmās izmaksas 50 000. Projektu paredzēts realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. 

Projekta mērķis: Lai saglabātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - Lubānas luterāņu baznīcu ar valsts aizsardzības numuru Nr. 9146, valsts nozīmes mākslas pieminekli Ērģeles ar Nr. 4054, valsts nozīmes mākslas pieminekli Vitrāža "Kristus ar bērniem" ar Nr. 4056, valsts nozīmes mākslas pieminekli Vitrāžas (2) ar Nr. 4057., veikt Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas jumta nomaiņu.

Projekta apraksts: Projekta ietvaros tiks veikta fasādes vienkāršota atjaunošana - jumta seguma maiņa. Pirms darbu uzsākšanas paredzēta būvlaukuma sagatavošana, kas ietver sastatņu montāžu, instrumentu moduļa novietošanu un teritorijas norobežošanu. Pēc tam plānoti esošā jumta seguma demontāžas darbi, kas ietver māla dakstiņu demontāžu un šķirošanu, zem dakstiņiem esošā skaidu seguma un latojuma demontāžu. Bojātos dakstiņus paredzēts utilizēt, tos pārstrādājot tenisītā. Tiks nomainītas bojātās jumta konstrukcijas ar jaunām un uz spārēm tiks montēta zemseguma plēve, virs kuras montēsies šķērslatojums un jaunais dakstiņu segums (Monier Nova, krāsa - ķieģeļsarkana), ieskaitot visus nepieciešamos papildelementus: montāžas skrūves, kores dakstiņu stiprinājumus, kores blīvlentu, karnīzes lāseņus, norobežojumu pret putniem. Celtniecības darbu veicējs tiks izraudzīts likumdošanā noteiktā kārtībā.

 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.