Cienījamie Lubānas novada iedzīvotāji! Vēlamies Jūs informēt par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas tarifā.

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas paaugstina šī nodokļa likmi virknei dabas resursu objektu. Jaunie grozījumi tika pieņemti 2016. gada 15. decembrī.

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes - sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs, Dabas resursu nodoklis, kā arī maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu. Ja pieaug kāda no šīm komponentēm - pieaug arī kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Tabulā redzams nodokļa likmes pieaugums par atkritumu apglabāšanu no 2017. gada līdz 2020. gadam.

Atkritumu veids

Likme no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

(EUR/t)

Likme no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

(EUR/t)

Likme no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

 (EUR/t)

Likme no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.

(EUR/t)

Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

25,00

35,00

43,00

50,00

stamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir

uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

45,00

50,00

55,00

60,00


Ņemot vērā augstāk minēto - 2016. gada 29. decembra domes sēdē, tika apstiprināts jaunais atkritumu izvešanas tarifs - 18,19 EUR/m3 ar PVN jeb 4,37 EUR ar PVN par vienu 240 litru konteineru ar likuma grozījumu spēkā stāšanās dienu (2017. gada 1. janvāri).

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Renāte Čačka

 

 

Jaunākie notikumi

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva