Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.", ietvaros ir atbalstīts projekts "Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā" (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2203-000004).) Projekta kopējās izmaksas - EUR 19822.97. Projekta publiskais finansējums - EUR 11200. Projektu paredzēts realizēt līdz 2017. gada 29. septembrim. 

Projekta mērķis: Aprīkot Lubānas pilsētas klubu ar multifunkcionālu iekārtu, lai uzlabotu tur sniegto pakalpojumu kvalitāti. Veidosies jauns piedāvājums sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām - bez maksas izmantot Lubānas pilsētas kluba zāli konferenču, dažādu semināru, apmācību, sanāksmju un pasākumu organizēšanai. Mobilās skaņu aparatūras aizstāšana ar stacionāro skaņu aparatūru, plānotā stacionārā ekrāna un multiprojektora uzstādīšana ļaus Lubānas pilsētas kluba zālē palielināt skatītāju vietu skaitu un izmantojamo vietu uz skatuves.

Līdz šim laikam dažādas konferences, prezentācijas un kino seansus esam organizējuši Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra telpā. Taču kino seansu demonstrēšanai ir nepieciešams ekrānu novietot augstāk, lai skatītājiem ērtāk un kvalitatīvāk būtu iespēja skatīties tos no jebkura attāluma. Kluba zālē ir notikušas iedzīvotāju sanāksmes, skolotāju konferences, nevalstisko organizāciju, Lubānas vidusskolas, bibliotēkas un rīkotie pasākumi, taču vienmēr vissāpīgākais jautājums bija par zāles tehnisko aprīkojumu.

Agrāk skaņu aparatūra nebija stacionāra, to ienesa un novietoja uz skatuves malām vai zāles malās, kas samazināja jau tā mazo skatuvi vai tā jau nelielo skatītāju vietu skaitu zālē. Projekta ietvaros uzstādīta stacionāra skaņu aparatūra, kur skandas ir iekārtas griestos un novietotas blakus skatuvei uz speciāli veidotiem palikņiem, vadi, kas  ir slēpti gar sienu malām, ļauj palielināt pašlaik brīvu telpu gan uz skatuves, gan zālē.

Ja pasākumam ir nepieciešams ekrāns un multiprojektors, līdz šim to aizņēmāmies no Lubānas pilsētas bibliotēkas. Jaunā multiprojektora stacionāra novietošana pie griestiem dod iespēju palielināt skatītāju vietu skaitu zālē. Multifunkcionālo iekārtu Lubānas pilsētas klubā uzstādīja SIA "Certes.lv". Testējot jauno multifunkcionālo iekārtu, par tās kvalitāti pārliecinājāmies jau 14. janvārī kapelas "Meldiņš" jubilejas pasākumā, 18. janvārī Lubānas novada iedzīvotāju sanāksmē un 20. janvārī demonstrējot Zigurda Vidiņa dokumentālo filmu "Tēvu barikādes".

06.02.2017. 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

 

 

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00