Vasara ir pagājusi un Lubānas novada amatiermākslas kolektīvu saime ir atsākusi savu darba sezonu.

Lubānas kultūras nama kolektīvi

Jaunus  kolektīvu dalībniekus aicina:

Sieviešu koris "Noskaņa", kolektīva vadītāja Silvija Bērziņa (t. 28386705).
Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 18.00 kluba mazajā zālē. Papildmēģinājumi notiek pirmdienās 18.00 .

Tautas deju ansamblis "Lubāna", kolektīva vadītāja Laila Ozoliņa (t. 29477942).
Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 20.00 .

Jauniešu deju kolektīvs "Žuburi", kolektīva vadītāja Laila Ozoliņa (t. 29477942).
Mēģinājumi notiek piektdienās, sestdienās vai svētdienās kluba lielajā zālē (Par laiku vienojoties).

Lauku kapela "Meldiņš", kolektīva vadītājs Andris Dzenis (t. 26441328).
Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 17.00 kluba mazajā zālē.

Senioru deju kopa "Varavīksne", kolektīva vadītāja Lienīte Ozolniece (t. 26450385).
Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00 Lubānas vidusskolas telpās.

Folkloras kopa "Lubāna", kolektīva vadītāja Valentīna Baranovska (t. 26616145).
Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 17.00 un trešdienās no plkst. 17.00 Kalpaka ielā 4 - 2.

Savu darbību turpina:

Amatierteātris "Priekšspēle", kolektīva vadītāja Ilze Kraukle (t. 26374962).
Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00 kluba lielajā zālē.

Jauktais vokālais ansamblis "Naktsputni", kolektīva vadītāja Rudīte Kolāte (t. 26633770).
Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 20.30 Kalpaka ielā 4 - 2 un piektdienās no plkst. 20.00 kluba lielajā zālē.


Meirānu tautas nama kolektīvi

Jaunus dalībniekus aicina:

Tradīciju kopa "Sietiņš", kolektīva vadītāja Velga Gavare (t. 27176604). 
Mēģinājumi
notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00

Savu darbību turpina:

Sieviešu deju kopa "Magones", kolektīva vadītāja Ilze Purpļeviča (t. 22451599).
Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.30.

Senioru tautas deju kolektīvs "Meirāni", kolektīva vadītājs Zigfrīds Gora (t. 25942682).
Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00.

Amatierteātris "Zeltrači", kolektīva vadītāja Gunta Brieze (t. 29355123).
Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 19.30

Lai visiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem izdodas šajā sezonā iecerētais, lai pietiek spēka, izturības, dzīvesprieka un radošuma mēģinājumos, jaunu ideju realizēšanā. Lai koncerti un svētki dāvina prieku skatītājiem un pašdarbnieki, lai gūst daudz prieka ikdienai.

 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste: Ilze Kraukle
Lubānas kultūras nama direktore: Velga Puzule
Meirānu tautas nama direktore: Inga Aizsilniece